Stupně poplachu IZS

Stupně poplachu IZS jsou uvedeny ve Vyhlášce ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. (§ 20 -24) o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Čtěte více

Odborná příprava

Abychom mohli naši pomoc poskytovat na té co možná nejlepší úrovni, pak je nutné se věnovat i tzv. odborné přípravě.

Čtěte více

Povinnosti členů jednotky

Jednotka SDH Rájec zabezpečuje výjezd nejméně jednoho zmenšeného družstva 1+3 s technikou stanovenou operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravsklého kraje.

Čtěte více