Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Rok 2006

Přehled výjezdů a zásahů jednotky SDH Rájec v roce 2006. Jednotka byla přeřazena do kategorie JPO III/1.

 

4.2.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

5.2.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

6.2.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

8.2.2006 - Technický zásah

V poledních hodinách na příkaz starosty města jednotka vyjížděla na odstranění sněhu ze střechy budovy města na ulici Havlíčkova. Zásahu, který trval 3 hodiny se zúčastnilo 7 členů.
Technika: AVIA 30


17.2.2006 - Technický zásah

Jednotka byla povolána na drobný zásah, a to na zprovoznění ucpané kanalizace na ulici Jurkova.
Technika: CAS 25 Š 706


28.3. - 1.4.2006 - Jarní tání


Zatím největší nasazení jednotky v letošním roce prověřilo jarní tání, které se v našem městě začalo projevovat 28. března večer. Na příkaz povodňové komise byla jednotka uvedena v 11. hodin večer do pohotovosti a členi jednotky držely hlídky a monitorovali stav toků ve městě. Ve středu 29. března v odpoledních hodinách, bylo započato se stavbou ochraných hrází na ulici Nová, které se protáhlo do pozdních nočních hodim a poté se jednotka přesunula na fotbalové hřiště. Kde se pokračovalo ve stavbě ochraných hrází. Další den 30.března dopoledne jednotka odčerpávala vodu u MKZ Rájec-Jestřebí a v rodiném domu pana Juračky na ulici Nová. Poté se pokračovalo v navýšení hrází na stejné ulici. Mezitím pokračovalo monitorování vodních toků průběžně se odstraňovaly naplaveniny na jezu u ČKD. 30. března bylo povodňovou komisí rozhodnuto o výstavbě ochraných hrází podél toku řeky Svitavy na hrázi na ulici Komenského, které probíhalo v nočních hodinách. Dále probíhalo monitorování toků a průběžné odstraňování naplavenin. V Neděli 1.dubna ráno byla pohotovost jednotky zrušena. Chěl bych touto cestou poděkovat všem členům kteří se zůčastnily této náročné akce v době svého volna i místo svého zaměstnání, kteří byli po celou dobu neustále k dispozici bez ohledu na odpočinek.
Technika: AVIA 30, PPS8


9.4.2006 - Námětové cvičení okrsku Rájec

Jednotka se účastnila pravidelného námětového cvičení okrsku v městské části Jestřebí za účasti 13 členů.
Technika: CAS 25 Š 706, AVIA 30


17.4.2006 - Technický zásah

Jednotka vyjížděla na pročištění splavu u ČKD od naplavenin za účasti 5 členů.


19.4.2006 - Technický zásah

Jednotka vyjížděla na pročištění šoupěte do Hlavničky u Janíků, které bylo zaneseno bahnem po povodních za účasti se 7 členů.
Technika: AVIA 30

24.4.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

3.5.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Blanenská
Technika: CAS 25 Š 706

4.5.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici na Blanenská
Technika: CAS 25 Š 706

8.5.2006 - Technický zásah

Jednotka opět vyjížděla na pročištění splavu u ČKD od naplavenin za účasti 4 členů.

20.7.2006 - Požár pole

Jednotka vyjížděla k požáru pole u obce Černá Hora. Výjezdu se účastnilo 8 členů zásahové jednotky a trval 1 hodinu.
Technika: CAS 25 Š 706, AVIA 30


20.7.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici V humnech
Technika: CAS 25 Š 706

26.7.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města jednotka vyjížděla na pomoc při čištění nádrží na ČOV.
Technika: CAS 25 Š 706

10.8.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě
Technika: CAS 25 Š 706

19.8.2006 - Požární dozor + pořadatelská služba

Naše jednotka byla požádána o výpomoc při požárním dozoru a pořadatelské sluzbě na akci KURSK 43 Lysice. Tato akce trvala 11hodin a zúčastnilo se jí 12 členů našeho SDH.
Technika: CAS 25 Š 706

20.8.2006 - Požární dozor

Tento den jednotka prováděla požární dozor na fotbalovém utkání místního fotbalového klubu za účasti 4 členů zásahové jednotky. Akce trvala celkem 3 hodiny.
Technika: CAS 25 Š 706

22.8.2006 - Technický zásah

Jednotka byla požádána o pročištění kanalizace na hřišti.
Technika: CAS 25 Š 706

3.9.2006 - Požární dozor

Tento den jednotka opět prováděla požární dozor na fotbalovém utkání místního fotbalového klubu za účasti 6 členů zásahové jednotky. Akce trvala 3 hodiny.
Technika: CAS 25 Š 706

8.9.2006 - Požár stohy

V 15:05 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár stohy v lokalitě města "Na lukách". Byla provedena lokalizace požáru a naše jednotka byla ponechána na místě na kontrolu dohoření stohy. Zásah trval 8 hodin 55 minut a účastnilo se ho 10 členů naší zásahové jednotky. Ráno 9.9.2006 v 8:00 byla provedena kontrola a dohašení doutnajících zbytků stohy za účasti 5 členů zásahové jednotky. Poslední kontrola byla provedena v odpoledních hodinách.


9.9.2006 - Výcvik v používání pěny a prášku

Jednotka se účastnila výcviku v používání pěny a prášku na Klepačově za účasti místní JSDH a dalších jednotek.
Technika: CAS 25 Š 706


27-28.9.2006 - Technický zásah

Porucha vodního řádu v městské části Holešín
Technika: CAS 25 Š 706

8.10.2006 - Námětové cvičení okrsku Rájec

Fotogalerie

Jednotka se účastnila pravidelného námětového cvičení okrsku v obci Doubravice za účasti 12 členů.
Technika: CAS 25 Š 706, AVIA 30


10.10.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města vyjela jednotka pročistit kanalizaci v městské části Karolín
Technika: CAS 25 Š 706

11.10.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města vyjela jednotka pokropit nově budované hřiště na ulici Na vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

13.10.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města vyjela jednotka spálit ořezané haluze v lokalitě "Žleb".
Technika: CAS 25 Š 706, AVIA 30

25.10.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města vyjela jednotka zalít nově vysazené stromky na ulici Na vyhlídce
Technika: CAS 25 Š 706

22.11.2006 - Technický zásah

Na příkaz starosty města jednotka vyjížděla na pomoc při čištění nádrží na ČOV.
Technika: CAS 25 Š 706

25.11.2006 - Námětové cvičení okrsku Blansko

Fotogalerie

Jednotka se účastnila námětového cvičení okrsku Blansko ve Spešově, kterého se účastnilo 5 členů jednotky
Technika: CAS 25 Š 706


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017