Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Rok 2007

Jednotka zařazena v JPO III.

 

21.12.2007 - Požár dodávky nad Zámkem

Poplach byl jednotce vyhlášen v 17:55 hod. Jednalo se o vznícení dodávky Ford Tranzit. Zásah včetně odklizení vozu a úklidu vozovky trval asi 90 minut.
Technika: CAS 25 Š 706

 

15.12.2007 - Požár budovy tábora v Karolíně

Poplach byl jednotce vyhlášen v 19:45 hod. Jednalo se o vznícení dřevěné konstrukce budovy od krbu v přízemí budovy. Jednotka prováděla hašení v budově, rozkrývání konstrukce podlahy a krovu, dohašování za použití dýchací techniky. Dále byla zřízena čerpací stanice u nádrže Karolín s dálkovou dopravou vody pro doplňování CAS v areálu tábora. Výjezdu se zúčastnilo 10 členů zásahové jednotky, kteří se vrátili na základnu ve 23:30.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30, 3 dýchací přístroje SATURN a 6 tlakových lahví (5 a 7l)

 

4.12.2007 - Požár elektroinstalace garáže v Blansku

Poplach byl jednotce vyhlášen v 15:47 hod. Jednotka prováděla zálohu. Výjezdu se zúčastnilo 6 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

23.11.2007 - Taktické cvičení na únik metylalkoholu v Rájci se zvrhlo na zásah ve výrobní hale v Blansku

Poplach byl jednotce vyhlášen v 9:35. Jednalo se o domluvené taktické cvičení ve společnosti VIA-REK, spol. s r.o. (bývalá Chema). Nicméně plánovaný zásah byl v 10:30 přerušen ohlášeným požárem ve výrobní hale společnosti ISAN Radiátory, s.r.o. (bývalá Univa). Jednalo se o požár stroje a materiálu. Jednotka zde prováděla zálohu, návrat na stanici byl ve 12:30. Výjezdu se zúčastnilo 8 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

12.10.2007 - Prověřovací cvičení na objekt zámku v Rájci

Poplach byl jednotce vyhlášen v 13:06 hod. Jednotka prováděla doplňování profesionálních jednotek z hydrantu na nádvoří zámku. Výjezdu se zúčastnili 4 členové zásahové jednotky, kteří se vrátili v 14:30 na základnu.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

2.9.2007 - Požár porostu v Blansku u ČKD

Poplach byl jednotce vyhlášen v 19:06 hod. Jednotka prováděla zálohu. Výjezdu se zúčastnilo 8 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706

 

30.8.2007 - Požár pařezu u zastávky ČD v Dolní Lhotě

Poplach byl jednotce vyhlášen v 18:13 hod. Jednotka prováděla zálohu. Výjezdu se zúčastnilo 8 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706

 

23.7.2007 - Technický zásah

Na příkaz starosty města jednotka vyjela v 16:00 hodin dokončit úklid ulic po sobotním přívalovém dešti. Návrat na základnu ve 22:00 hodin.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

22.7.2007 - Technický zásah

Na příkaz starosty města jednotka vyjela odčerpat vodu ze zatopeného sklepa.
Technika: DA 12 AVIA 30

 

21.7.2007 - Technický zásah

Poplach byl jednotce vyhlášen v 3:55. Během bouře a přívalového deště byli zatopeny sklepy rodinných domů na ulici Blanenská. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že voda již odtekla kanalizačním zařízením. Po příjezdu starosty města na místo události a nahášení na KOPIS se jednotka věnovala odstaňování následků přívalového deště. Během průzkumu města a přilehlých částí jednotka odstranila spadané stromy a větve z vozovky. Potom část jednotky s technikou DA 12 AVIA 30 uklízela bahno na místní čerpací stanici. Druhá část jednotky technikou CAS 25 Š 706 byla odeslána starostem města do městské části Jestřebí, kde začala pomáhat s úklidem bahna. Po úklidu čerpací stanice se zbytek jednotky též přemístil do Jestřebí. Jednalo se o Náměstí 1.máje, ulice Lesní, Na hrázi a V Zahrádkách. V 15:30 byla část jednotky s technikou DA 12 AVIA 30 odeslána vyčerpat vodu ze sklepa rodinného domu na ulici Školní v Rájci, pomáhala s provizorní opravou střechy a úklidem ulice V Úzkých. Návrat na základnu byl v 20:00 hodin.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

18.7.2007 - Požár internetové kavárny

18.07.2007 byl jednotce ve 13.13 hodin vyhlášen poplach. Jednalo se o požár vnitřních prostor v objektu zámku v Blansku. Jednotka vyjela s CAS 25 Š 706 RTHP a AVIA 30 DA 12 na příkaz krajského operačního střediska HZS Jmk. Brno, po příjezdu na místo byl již požár lokalizován jednotkou HZS Blansko. Naše jednotka v počtu 6 členů prováděla rozebírání konstrukcí a odvětrání prostor za použití dýchacích přístrojů a jednoho záložního proudu \"C52\". K zásahu byla ještě povolána JSDH Černá Hora. Při požáru došlo ke zranění dvou osob, které byly předány ZZS a na půdě byl nalezen jeden živý vyděšený pes. V 14.50 se jednotka vrátila na základnu.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

14.7.2007 - Požár lesa

Poplach byl vyhlášen v sobotu 12:45 hodin operačním střediskem HZS JmK. Jednalo se o požár lesa u Žižlavic u obce Těchov. K zásahu vyjeli jednotky HZS Blansko s CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, JSDH Rájec s CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30 a JSDH Černá Hora s CAS 25 Š 706, CAS 32 T 138.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

8.7.2007 - Požár kontejneru

Poplach byl vyhlášen v neděli 8.7.2007 v 01.40 hodin operačním střediskem HZS JmK. Jednalo se o požár kontejneru naloženého starým papírem, před sběrnou druhotných surovin na ulici Havlíčkova č. 46, kontejner obsahoval cca. 5 tun starého papíru a byl připraven na odvoz. K zásahu vyjely jednotky HZS Blansko s CAS 24 T 815 a JSDH Rájec s CAS 25 Š 706, po příjezdu na místo byl požár lokalizován a postupně obsah kontejneru rozebrán a dohašován, za použití vysokotlakého proudu z CAS 24 z HZS Blansko. Kvůli velkému zakouření byly použity hasiči JSDH Rájec 3 dýchací přístroje SATURN. Zásah byl ukončen ve 3.30. hodin.
Použity: 3x DP Saturn
Technika: CAS 25 Š 706

 

7.6.2007 - Technický zásah

V 13:55 byl jednotce vyhlášen poplach. Po přívalovém dešti byla zatopena místní čerpací stanice. Po odčerpání vody a úklidu bahna jednotka pomáhala s úklidem rodinných domků a nakonec komunikací.
Návrat na základnu v 23:55. Výjezdu se zúčastilo 7 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

1.6.2007 - Technický zásah

Na příkaz starosty města jednotka vyjížděla odčerpat vodu ze zatopených sklepů po poruše vodního řádu.
První výjezd byl od 11:30 do 15:00 za účasti pěti členů, druhý výjezd byl od 18:30 do 20:30 za účasti šesti členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

16.4.2007 - Požár rodinného domu

V 19:55 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjížděla k požáru rodinného domu a přilehlých hospodářských stavení v obci Újezd u Boskovic. Dům i stavení lehli popelem. Okolní domy se podařilo uchránit. Naše jednotka se podílela jak na hasebních prácích tak na kyvadlové dopravě vody. Návrat na základnu v 23:00. Provedena údržba masek a dalších osobních ochranných prostředků.
Použity: 2x DP Saturn 5, 1x DP Saturn 7
Technika: CAS 25 Š 706

Více najdete v článku v Rovnosti.

 

15.4.2006 - Požární dozor

Tento den jednotka prováděla požární dozor na fotbalovém utkání

 

15.4.2007 - Námětové cvičení okrsku Rájec

Jednotka se účastnila pravidelného námětového cvičení okrsku v obci Bořitov za účasti 10 členů.
Technika: CAS 25 Š 706, DA 12 AVIA 30

 

5.4.2007 - Požár lesa u Karolína

Poplach byl vyhlášen v 12:41. Jednotka vyjížděla v počtu 1+5 k požáru lesa za obcí Karolín. Při požáru shořela paseka s nově vysázenými doubky o rozloze téměř jeden hektar. Požár byl pod kontrolou asi po hodině a nerozšířil do přilehlého lesa.
Akce trvala 4 hodiny a podílely se na ní mimo nás také hasiči z HZS Blanska a JSDH Petrovic.
Technika: CAS 25 Š 706

 

31.3.2007 - Výcvik ve štole

NDT + strojník naší zásahové jednotky za účasti dalších JSDH se zúčastnily výcviku ve štole lomu v Dolní Rožínce. Po založení a rozhoření požáru uvnitř štoly, byl proveden výcvik vniknutí do uzavřeného objektu s následným průzkumem dané lokality a nácvikem hašení PHP, vodou, těžkou pěnou a úplného uhašení cvičného požáru střední pěnou. Nebýt Starosty našeho města, který nám povolil výjezd techniky, by se tento výcvik nemohl odehrát, protože účast cisterny byla nutností.
Tímto bych chtěl poděkovat jak Petru Trojanovi z JSDH Klepačov, který celou akci domluvil a zajistil nutný materiál, tak i starostovi našeho města za povolení výše zmíněného výjezdu techniky.
Technika: CAS 25 Š 706

 

8.3.2007 - Požár rodinného domu

Po vekých komplikacích s vyhlášením poplachu z důvodu nefunkčnosti sirény na městském úřadě se naší jednotce přece jen podařilo vyjet. Majitel domu může mluvit o štěstí, že má tak pozorné sousedy, kteří začínající požár zpozorovali a do příjezdu první jednotky částečně uhasili. Zásah trval 1 hodinu 30 minut a účast členů zásahové jednotky byla v počtu 7.
Nutno dodat, že hned druhý den byla závada na siréně odstraněna.
Technika: CAS 25 Š 706

 

20.2.2007 - Technický zásah

Porucha vodního řádu v městské části Holešín.
Technika: CAS 25 Š 706

 

9.2.2007 - Technický zásah

Na příkaz starosty města byla jednotka povolána na pročištění kanalizace, na ulici Spešovská. Účast 5 členů zásahové jednotky
Technika: CAS 25 Š 706

 

1.2.2007 - Technický zásah

Porucha vodního řádu ve městě, na ulici Jurkova.
Technika: CAS 25 Š 706

 

2.1.2007 Požár chaty

Ve 21:50 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjížděla k požáru chaty v Městské části Holešín. Zásah trval 2 hodiny 40 minut za účasti 5 členů zásahové jednotky.
Technika: CAS 25 Š 706


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017