Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Rok 2011

11. 12. 2011, 01:17:42 - POŽÁR, Nízké budovy (24)

Ráječko, ulice Padělky
Technika: CAS 25

Jednotky ze stanice v Blansku společně s jednotkou SDH Ráječko vyjely na požár sazí v komíně. Po příjezdu na místo a po provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o požár v mezistropě novostavby rodinného domu. Na místo povolány další síly a prostředky. Zásah prováděn v dýchací technice.Nasazen vysokotlaký proud. Provedeno rozebrání stropní konstrukce a dohašovací práce. Lokalizace v 02:37, likvidace v 03:39.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou, SDH Ráječko

22. 11. 2011, 12:00:06 - POŽÁR, Dopravní prostředky (23)

Blansko, ulice Rožmitálova
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár osobního vagonu vlakové soupravy. Zásah proveden v dýchací technice za pomoci práškových hasících přístrojů. Cestující byli evakuováni a přestoupili do náhradní vozidel náhradní dopravy. Lokalizace ve 12:11, likvidace v 12:34.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora, HZSp SŽDC Brno

Více informací naleznete ZDE!

15. 11. 2011, 13:54:41 - POŽÁR, Lesní porost (22)

Blansko, ulice Svitavská
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár lesního porostu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hrabanky a listí v nepřístupném terénu. Na místo povolán vrtulník, který byl následně odvolán. Hašení provedeno pomocí 2 C proudů. Lokalizace ve 14:52, likvidace v 15:27.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

8. 11. 2011, 22:12:37 - POŽÁR, Odpad, skládka (21)

Rájec-Jestřebí
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár odpadu v areálu skládky. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár lesního hospodářství, zbytků po kácení dřevin. Požár je na dvou místech. K hašení použit 1 C proud, vysokolaký proud a lafeta.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora, SDH Doubravice nad Svitavou

2. 11. 2011, 12:10:50 - POŽÁR, Nízké budovy (20)

Blansko, ulice Křížkovského
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár v rodinném domě. K hašení použit vysokotlaký proud v dýchacví technice Vyvedena osoba, která se nadýchala kouře.Osoba byla ošetřena ve vozidle ZZS. Lokalizace ve 12:36, likvidace v 13:00.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

1. 10. 2011, 16:11:32 - POŽÁR, Popelnice, kontejner, odpad (19)

Blansko, ulice Dvorská
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár odpadu na dětském hřišti. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu a lezecké stěny.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec

30. 9. 2011, 18:00:00 - POŽÁR, Nízké budovy (TC)

Ráječko
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár chaty v těžko přístupném terénu. Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO. K hašení nasazeny 2 C proudy, zřízena dálková doprava vody.

Jednotky: SDH Rájec, SDH Ráječko, SDH Bořitov, SDH Holešín, SDH Doubravice nad Svitavou

27. 9. 2011, 14:43:39 - POŽÁR, Polní porost, tráva (18)

Ráječko
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár trávy. Průzkumem zjištěno, že se jedná o plošné vypalování trávy, které se vymklo kontrole. K hašení nasazeny 3 C proudy. Lokalizace ve 14:56, likvidace v 15:09.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou, SDH Ráječko

24. 9. 2011, 12:45:33 - POŽÁR,Dopravní prostředky (17)

Ráječko
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár osobního vozidla u čerpací stanice LPG. Požár uhašen před příjezdem na místo pomocí přenosného hasícího přístroje. Provedeno ochlazení motorového prostoru. Jednotka SDH Rájec odeslána zpět na základnu.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec

21. 9. 2011, 22:26:52 - POŽÁR, Nízké budovy (16)

Blansko, ulice Husova
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár rodinného domu. Průzkumem zjištěno, že požárem je zasažen celý pokoj. Prostory domu jsou silně zakouřeny. Před příjezdem jednotek byly z budovy vyvedeny dvě osoby a předány ZZS. Jedna pohřešovaná byla nalezena bez známek života. Na hašení použity 4 C proudy. Zásah proveden v dýcjhací technice. Lokalizace ve 22:57. likvidace v 15:31. Jednotka SDH Rájec provedla natažení 2 C proudů, dohašení místa požáru a rozebrání stropní konstrukce.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

Více informací naleznete ZDE!

5. 9. 2011, 14:09:03 - POŽÁR, Lesní porost (15)

Blansko, ulice Pod Javory
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár lesního porostu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár o rozsahu cca 15 x 30 metrů. Lokalizace ve 14:25, likvidace v 15:07.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

30. 8. 2011, 02:13:44 - POŽÁR, Nízké budovy (14)

Blansko, ulice Bezručova
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár v ubytovně SOŠ a SOU. Průzkumem zjištěno, že se jedná o žhnoucí baterie v místnosti, kde jsou umístěny náhradní zdroje elektrické energie pro evakuační výtah. Zásah proveden v dýchací technice, prostor byl za pomoci nucené ventilace postupně odvětrán a narušené zdroje vyneseny ven, kde proběhlo jejich dohašení. Lokalizace ve 2:35. Při zásahu byly použity ochranné obleky, protože z narušených zdrojů hrozil únik chemikálií. Likvidace ve 3:58. Při zásahu došlo ke zranění jednoho našeho člena.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

Více informací naleznete ZDE!

18. 8. 2011, 11:56:39 - POŽÁR, Polní porost, tráva (13)

Blansko, ulice Konečná
Technika: CAS 25

Jednotky vyjely na požár stromků u rodiného domu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření stromků po závadě na hlavním uzávěru plynu. Došlo k poškození omítky domu. Kontrola a monitoring situace. JSDH Rájec ponechána v záloze a JSDH Černá Hora odeslána zpět na základnu.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

28. 7. 2011, 15:29:50 - POŽÁR, Lesní porost (12)

Rájec-Jestřebí, Jestřebí
Technika: CAS 25

Jednotky vyljely na požár lesa. Při příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o požár větví malého rozsahu. Jednotky SDH Rájec a SDH Jestřebí při výjezdu vráceny zpět na základny.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Jestřebí

27. 6. 2011, 17:10:33 - POŽÁR, Dopravní prostředky (11)

Rájec-Jestřebí
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely k požáru nákladního automobilu převážející kolotoče. K hašení nasazen vysokotlaký proud. Provedeno usměrňování dopravy na místě zásahu.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec

Více informací naleznete ZDE!

30. 5. 2011, 13:35:43 - POŽÁR, Polní porost, tráva (10)

Spešov
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár stohu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hromady hnoje. Na hašení použit 1 C a lefetový proud. Lokalizace ve 14:04, likvidace v 15:31.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora, SDH Doubravice nad Svitavou

25. 5. 2011, 09:17:23 - POŽÁR, Nízké budovy (9)

Blansko, ulice Pod Sanatorkou
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Taktické cvičení jednotek požární ochrany. Požár bytové jednotky v Senior centru.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

18. 5. 2011, 20:40:47 - POŽÁR, Průmyslové, zemědělské objekty, sklady (8)

Blansko, ulice Gellhornova
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár světlíku ve střešní konstrukci provozní haly ČKD Blansko. K hašení použit 1 C proud. Jednotky zasahují v dýchací technice. Provedeno rozebrání části střechy. Dohašení z AZ30. Jednotka SDH Rájec ponechána v záloze.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Jedovnice, SDH Černá Hora

24. 4. 2011, 16:07:25 - OSTATNÍ, Planý poplach (7)

Blansko, Olešná
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na podezřelý kouř vycházející z lesa. Průzkumem zjištěno, že se jedná o pálení odpadu. Jednotky se vrátily zpět na základnu.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec

6. 4. 2011, 07:49:23 - TECHNICKÁ POMOC, Spolupráce IZS (6)

Doubravice nad Svitavou
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely ke spolupráci s Policií ČR při vyhledávání pohřešované osoby. Osoba byla nalezena. ZZS převezla osobu do nemocnice.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou

2. 4. 2011, 20:27:29 - OSTATNÍ, Planý poplach (5)

Blansko, ulice Pod Javory
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely k požáru trávy. Průzkumem zjištěno, že se jedná o neihlášené pálení. Jednotky se vrátily zpět na základny.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

11. 3. 2011, 18:31:43 - POŽÁR, Polní porost, tráva (4)

Blansko, ulice Jasanová
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár trávy. Průzkumem zjištěn požár na malé ploše. K hašení nasazen vysokotlaký proud. Jednotka SDH Rájec odeslána po příjezdu zpět na základnu.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

7. 3. 2011, 17:36:45 - POŽÁR, Polní porost, tráva (3)

Blansko, ulice Pražská
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár trávy na poli směrem z Blanska na Horní Lhotu. Průzkumem zjištěn požár na ploše 10 x 10 metrů. K hašení nasazen vysokotlaký proud. Likvidace požáru ve 17:50. Jednotka SDH Rájec ponechána v záloze.

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec

4. 2. 2011, 13:24:29 - POŽÁR, Nízké budovy (2)

Blansko, ulice Zborovecká
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely na požár rodiného domku. Při příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o zahradní chatku 3x3 m. Požár je ve 3. fázi. Na hašení použit vysokotlaký proud. Lokalizace dosaženo ve 13:33. Po lokalizaci bylo provedeno rozebrání konstrukce a dohašování. Zásah byl proveden v dýchací technice. Likvidace požáru ve 14:14.

Jednotky: PS Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

1. 2. 2011, 21:30:56 - OSTATNÍ, Planý poplach (1)

Blansko, ulice Dvorská
Technika: CAS 25, DA12 - A30

Jednotky vyjely k nahlášenému požáru v bytovém domě. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spálené potraviny v jednom z bytů. Jednotky se vrátily zpět na základny.

Jednotky: PS Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017