Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Home

POŽÁR - Dopravní prostředky
Ráječko, ul. Sokolská      
09.01.2019, 01:43 hodin           
Více ze zásahů najdete ZDE!

POŽÁR - Dopravní prostředky
Ráječko, ul. Sokolská
09.01.2019, 01:06 hodin
  Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou, SDH Ráječko
  Technika: 1V (CAS 20/4900/50 - S2R)
 
Popis: Jednotka na místě události prováděla dohašovací práce a přenášení ohořelého materiálu.
Foto: -
Článek: -

ZÁCHRANA OSOB/ZVÍŘAT - AED
Rájec-Jestřebí, Jestřebí, ul. B. Němcové
06.01.2019, 22:43 hodin
  Jednotky: SDH Rájec
  Technika: TA (TA-L1R)
 
Popis: Jednotka spolupracovala se ZZS při resuscitaci pacienta.
Foto: -
Článek: -

SDH Rájec obdržel od JmK finanční podporu ve výši 37 000 Kč v rámci dotačního titulu

"Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018"

na projekt

Rozšíření materiálně technické základny mladých hasičů SDH Rájec.

Cílem projektu bylo zajistit obnovu a rozšíření materiálně technického vybavení mladých hasičů a dorostu při SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Rájec. Projekt byl realizován v průběhu druhé poloviny roku 2018.

 

Díky poskytnuté dotaci se podařilo pořídit vybavení (přilby, kladinu, velký nůžkový stan) a zlepšit tak podmínky i bezpečnost pro realizaci hasičských sportů mladých hasičů (dětí a dorostu) a pořádání soutěží.

Projekt splnil stanovený cíl, byl realizován v souladu se smluvními podmínkami, přispěl k obnově a rozšíření materiálně technického vybavení a podmínek pro rozvoj požárních sportů mladých hasičů při SDH Rájec.

Děkujeme za podporu!

 

 

2. února 2019 od 20 hodin 

Centrum Sokolovna, Rájec-Jestřebí

Hraje kapela Akcent Blansko.


Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples.

Vstupné je 150 Kč.

Předprodej vstupenek proběhne od 8. ledna 2019 a je možná:

  • telefonicky na čísle +420 724 564 943 nebo
  • osobně každé úterý od 18 do 19 hodin v hasičské zbrojnici (ul. Havlíčkova).

V sobotu, 12. ledna 2019 se uskutečnila valná hromada členů Sboru dobrovolných hasičů v Rájci.

Na této valné hromadě byli členové sboru seznámeni zejména s činností sboru za rok 2018 a s plány na rok 2019. Valná hromada byla zahájena přivítáním všech přítomných, uctěním pámatky zesnulých hasičů a seznámením s programem valné hromady.

Ihned po zahájení byla starostou sboru, p. Pavlem Sáňkem přednesena zpráva o činnosti sboru za rok 2018. Ve zprávě zaznělo vše co se za rok 2018 podařilo či naopak nepodařilo. Zkrátka každý mohl při čtení zprávy zavzpomínat na jednotlivé akce, které se usklutečnily. Na závěr zprávy poděkoval všem členům a podporovatelům sboru za jejich práci a činnost pro sbor za uplynulé období.

 

Následovala zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rájci, který ve statistických číslech shrnul předchozí rok. Seznámil přítomné s činností jednotky a vzpomenul významné mimořádné události, s nimiž se členové jednotky museli vypořádat.

Další zprávou navázal vedoucí kolektivu mladých hasičů, který informoval o činnosti jednotlivých kolektivů mladých hasičů a zmínil zejména úspěchy na soutěžích. U žádné ze zpráv nechyběly ani plány do budoucna.

Po zprávě o hospodaření sboru za rok 2018, zprávě revizní a kontrolní komise byl předán i drobný dar k dosažení významných životních jibileí členů sboru. Násldně byl přítomným přednesen plán práce na rok 2019, který byl jednomyslně schválen. Pak již jen po krátké diskuzi, zdravici hostů a drobném občerstvení starosta sboru poděkoval přítomným za jejich dosavadní činnost a popřál všem mnoho zdraví a elánu do roku 2019. Následovala zábava a v připravené tombole si někteří odnášeli opravdu velký kus masa.

Podkategorie


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017