Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Home

 

 

 

JMK finančně podpořil v roce 2016 částkou 50 tisíc Kč projekt

Materiálně technické vybavení mladých hasičů  SDH Rájec

z dotačního programu JMK 

„Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí

a mládeže v roce 2016“

 

Cílem projektu bylo zajistit obnovu a rozšíření materiálně technického vybavení mladých hasičů a dorostu při Sboru dobrovolných Hasičů Rájec. Projekt byl realizován v měsících červenec až září 2016. Dodavatelem materiálně technického vybavení byly firmy SDH plus, s.r.o. a Požární bezpečnost s.r.o.

Díky poskytnuté dotaci a zakoupenému vybavení se podařilo zlepšit bezpečnost při přípravě a soutěžích mladých hasičů (dětí a dorostu) a zkvalitnit podmínky pro pořádání soutěží zařazených do celostátní hry Plamen. Projekt splnil stanovený cíl, byl realizován v souladu se smluvními podmínkami a přispěl k zajištění obnovy a rozšíření materiálně technického vybavení a zabezpečení mladých hasičů a dorostu při Sboru dobrovolných hasičů Rájec.


 ROK 2018


 


Technická pomoc - Hmyz

31.08.2018,16:59:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v okrasných dřevinách u vchodu do interní ambulance se nachází hnízdo s obtížným hmyzem. Hmyz obtěžuje a ohrožuje pacienty. Jednotka provedla likvidaci hmyzu pomocí chemického přípravku, hnízdo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


Požár - Průmyslová hala

29.08.2018,04:04:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výrobní haly. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla monitoring a kontrolu vedlejší haly a objektů. Následně zabezpečila prostřednictvím otevření vrat a světlíků odvětrání této haly. Zásah proběhl v dýchací technice. Prováděli jsme dohašování skrytých ohnisek požáru. K jejich vyhledání byla využita termokamera. Postupně provedena likvidace skrytých ohnisek, objekt odvětrán a JPO se vrátila zpět na základnu. 

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 24.08.2018,12:39:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Požár - Les

20.08.2018,15:14:00

Blansko - Hořice

Jednotka byla vyslána k požáru lesa. Po příjezdu na místo události, se na místě již nacházeli jednotky z 1. stupně požárního poplachu, JPO byla ponechána na místě jako záloha pro případ potřeby. Následně zjištěno, že se jedná o planý poplach a na rozkaz velitele zásahu se JPO vrátila zpět na základnu.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 20.08.2018,09:20:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 17.08.2018,15:17:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Strom

 17.08.2018,11:43:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k odstranění stromu přes cestu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na komunikaci leží ulomená větev z vedle rostoucího stromu. Komunikace byla částečně průjezdná. JPO provedla pomocí MŘP odstranění větve z komunikace ,následně úklid. Po dobu činnosti JPO byl na místě usměrňován provoz po pozemní komunikaci.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

13.08.2018,13:58:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

12.08.2018,17:28:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události a po provedení průzkumu bylo zjištěno, že ve střešní izolaci krovu se nachází hnízdo s obtížným hmyzem, které ohrožuje obyvatele domu. K likvidaci bylo použito chemického přípravku. Proveden postřik v okolí hnízda, aby nedošlo k poškození a rozebírání střešní izolace.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 10.08.2018,12:18:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

09.08.2018,17:09:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v již neužívaném včelíně se nachází hnízdo s obtížným hmyzem. Hmyz obtěžuje obyvatele přilehlých městských bytů. Po informování okolních bytů provedla jednotka likvidaci hmyzu pomocí chemického přípravku, hnízdo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 08.08.2018,09:46:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Požár - Nadzemní budovy ( Taktické cvičení )

07.08.2018,13:57:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru rekreačního zařízení. Po příjezdu na místo taktického cvičení jednotka prováděla činnost dle plánu cvičení a pokynů velitele zásahu.


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 06.08.2018,08:03:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

04.08.2018,08:32:00

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události a po provedení průzkumu byl zjištěn výskyt obtížného hmyzu na půdě rodinného domu, hmyz vylézal přes fasádu a střechu  na ulici, kde ohrožoval majitele domu a osoby jdoucí na ulici. JPO hmyz zlikvidovala pomoci postřiku. 

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

03.08.2018,08:54:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

01.08.2018,12:45:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Požár - Strniště

30.07.2018,13:12:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru pole. Naše jednotka přijela na místo události jako první, průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy, která byla sečena na skrmení pro hospodářská zvířata, bylo použito 1 proudu C a vysokotlakého proudu, následně místo události bylo předáno veliteli družstva HS Blansko.


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

29.07.2018,19:41:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Požár - Nadzemní budovy

25.07.2018,07:18:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru střechy slévárny. Na místě zjištěno že se jedná o požár v podhledu slévárny. Jednotka na místě spolupracovala s HZS Blansko na hašení požáru a rozebírání podhledů.


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

21.07.2018,18:27:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

17.07.2018,19:18:00

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o nebezpečný hmyz ve fasádě budovy. Likvidace pomoci postřiku.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

07.07.2018,10:28:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


ZOZ - AED

 25.06.2018, 06:43:35

 Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci defibrilátoru. Na místě naše jednotka musela pomoci s otevřením uzavřených prostor a následně ve spolupráci s HZS a ZZS prováděla resuscitaci osoby.

 


 Požár - Odpad

16.06.2018,13:02:45

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru odpadu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


 Požár - Nadzemní budovy

27.05.2018,10:50:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru bytu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o požár myčky. Jednotka pomáhala s dohašování a tvořila zálohu na místě události.

 


Požár - Nadzemní budovy

07.05.2018,07:08:21

Blansko

 Jednotka byla vyslána k požáru restaurace. Po příjezdu jednotky HZS bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na plotně. Naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.

 


Technická pomoc - Hmyz

02.05.2018,17:16:31

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o nebezpečný hmyz pod střechou domu. Likvidace pomoci postřiku.

 


 Požár - Nadzemní budovy ( Taktické cvičení ) 

17.4.2018,10:03:56

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k požáru zámku. Na místě bylo zjištěno že se jedná o požár v půdním prostoru. Naše jednotka prováděla ve spolupráci s HZS průzkum budovy a hašení pomoci druhého proudu.

 


ZOZ - AED

 11.04.2018,20:01:06

 Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS.

 


Požár - Výškové budovy

09.04.2018,12:09:08

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár na balkoně ve třetím patře.

 


Požár - Les

08.04.2018,14:43:34

Spešov

Jednotka byla vyslána k požáru lesa. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky v nepřístupném terénu.

 


Požár - Dopravní prostředky

09.03.2018,13:57:28

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k požáru plachtového kamionu. Na místě bylo zjištěno že se jedná pouze o přehřáté brzdy. 


  ZOZ - AED

05.03.2018,15:25:01

Černá Hora

 Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS.


 Požár - Nadzemní budovy

15.1.2018,18:43:10

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k požáru komínu v rodiném domě. Jednotka na místě prováděla hasební práce pomoci přenosného hasícího přístroje a následně vyčištění komínu.

 


 ZOZ - AED

09.01.2018,15:16:39

Bořitov

 Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS. 


 

 

Spolek SDH Rájec pořídil nové vybavení pro přípravu mladých hasičů

 

Díky získané dotaci z Jihomoravského kraje a podpoře činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rájec ze strany Města Rájec – Jestřebí se spolku v letošním roce podařilo zrealizovat projekt „Rozšíření materiálně technické základny mladých hasičů SDH Rájec“. Z prostředků projektu bylo pořízeno materiálně technické vybavení pro přípravu mladých hasičů, zejména nové savice, hadice, rozdělovače, ochranné přilby a další vybavení pro požární sporty. Cílem projektu bylo zlepšit bezpečnost při přípravě a soutěžích mladých hasičů v požárních sportech a zkvalitnit materiálně technické podmínky pro tuto zájmovou činnost. Projekt v hodnotě 104 tisíc Kč podpořil finančně Jihomoravský kraj částkou 53.300,- Kč z Dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.

 

Snahou spolku Sboru dobrovolných hasičů v obci je udržet dlouholetou tradici hasičstva, podporovat její kulturní a společenské dění a spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví a majetku občanů před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech i spolupodílet se na dalších společenských aktivitách v obci.  V oblasti činnosti s dětmi a mládeží uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, organizováním soutěží v požárních sportech, letních táborů a preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany.

 

 

 

 

 

Podkategorie


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017