Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Výcvik obsluh MP u JSDH

V sobotu, 23. března proběhl výcvik obsluhovatelů motorových pil.

V rámci odborné přípravy členů jednotky SDH Rájec proběhl výcvik členů, kteří jsou oprávněni u zásahu obsluhovat motorové pily. Výcvik po dohodě s vedením města zajistil velitel a zástupce velitele jednotky.

Členové postupně ve vytipovaných lokalitách provedli v některýcvh případech tzv. rizikové kácení stromů, které by za jiných okolností provedla specializovaná firma.Jen pro doplnění informace, tak každý člen, který je oprávněn obsluhovat motorovou pilu musí dle předpisů každý rok odpracovat s motorovou pilo nejméně 8 hodin. Jednotka SDH Rájec tímto výcvikem přispěla nejen ke zdokonaléní svých schopností, ale i k ušetření finančních výdajů obce, které by měla v souvislosti s touto činností. Výcvik byl veden pod dohledem instruktora HZS.

Ukázka techniky a kolobrndiáda

V sobotu, 4. května 2013 proběhl v Rájci na ulici Havlíčkova závod kol, koloběžek a odrážedel. Soutěžili jak děti, tak i někteří dospělí.

Soutěž, kterou každoročně pořádá občanské sdružení Za rozvoj města jsme podpořili návštěvou s naší technikou. Děti tak měly možnost prohlédnout si naší CASku Romanu, posadit se na místo velitele, strojníka a nebo hasiče.

Oslavy města Rájec-Jestřebí

FOTO: Červen patřil oslavám 40. let povýšení Rájce-Jestřebí na město.

Hasiči odjakživa patří k našemu městu, vždyť Sv. Florián, patron všech hasičů je jedním ze symbolů města a je naším ochráncem. Proto i my jsme se podíleli na pořádání příjemného dne a oslav se zúčastnili.

A neměli jsme úkol jediný. Tento velký den, který proběhl 8. června, bylo nutné pomoci se zajištěním pořadatelské služby - nejprve přípravy prostor za sokolovnou a v průběhu akce zabezpečení požárního dozoru a zdravotnického dohledu.V rámci jednotlivých bloků ukázek sportovních a zájmových organizací jsme se předvedli při činnosti s mladými hasiči a výjezdovou technikou, kterou mohli návštěvníci shlédnout po celou dobu oslav. Obrovský zájem sklidila námi provedená ukázka hašení oleje na plotně.

Po ukázkách jsme se s technikou přesunili k provedení ukázek v místní části Holešín, kde probíhaly oslavy k 70. výročí založení hasičského sboru.

Mše za hasiče aneb Sv. Florián

Dne 5. května 2013 proběhla mše v kostele Všech svatých v Rájci při příležitosti svátku Sv. Floriána, patrona všech hasičů.

Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus" a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný" patří mezi nejpopulárnější české světce. Málokdo navíc ví, že je jedním ze symbolů našeho města.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns.

Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu bylo odhalena jeho křesťanská víra a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho podle legendy dal třikrát zbít provazy a meči a Florián se odmítnul vzdát křesťanské víry.

Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána.

Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdních legend.

Ukázky na fotbalovém turnaji

Dne 15. 6. 2013 proběhl na místním stadionu memoriál Marka Opatřila, turnaj fotbalových přípravek. Jednotka SDH Rájec zde předvedla svoji techniku.Všichni účastníci turnaje měli možnost v tento krásný prosluněný den možnost shlédnout techniku naší jednotky. V době od 10 do 14 hodin byla přistavena k ukázkám především pro děti, ale i pro dospělé naše "Romana".

V průběhu dne jsme předvedli dvakrát i ukázku zásahu se střední a těžkou pěnou. Děti tak měli možnost shlédnout v polovině června i sníh v přímém přenosu.

Podkategorie


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017