Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Historie sboru

Krátká a stručná historie našeho sboru jehož založení se datuje k roku 1895. Prameny hasičství však v našem městě sahají ještě hlouběji.

Historie ve fotografiích a dokumentech >>

 

Stručný průřez historií SDH Rájec

I když první fotografie jsou již z roku 1893 a první stříkačku zakoupil obecní výbor v roce 1894, tak zakladatelská iniciativa se datuje k roku 1895 a byla zvláště podpořena ze strany tehdejšího starosty Rájce n. Svit. p. Antonína Kočvary,který prosadil v obecním zastupitelstvu zřízení spolku – sboru dobrovolných hasičů . Potřeba sboru byla tehdy zřejmá i občanům a vycházela z požadavků skupiny dobrovolníků, kteří již v 80.létech 19 stol. o jeho založení usilovali.Jedním z argumentů byl požár, při které došlo k vyhoření dnešní Horní ulice(též zvané Selská) v roce 1852.

V roce1895 byla v dubnu konána prozatímní valná hromada, v květnu byly schváleny stanovy sboru, zvolen starosta, kterým se stal p. A. Kočvara a na podzim se v Rájci konala schůze Župy boskovské, které se sbor stal členem. Hasičský sbor měl v té době 22 členů. V témže roce byla zakoupena první hasičská stříkačka ,se kterou se sbor zúčastnil hašení požáru Druckerovy pily v r. 1901, dále 1911 zabránil šíření ohně na sousední lihovar. Zásah se opakoval v r.1915 na pile a o rok později na dvoře Svéslav.

V roce 1919 (přesné datum 24.8.1919) byl založen První Rájecký okrsek do kterého patřily sbory: Rájec, Ráječko, Doubravice, Spešov, Dolní Lhota. K Župě Blanenské se první zmínka datuje ke dni 15.8.1920 kdy se v Rájci konal Župní sjezd.

V r.1921 byla v Rájci postavena hasičská zbrojnice u rybníka „Klimšák“, o 5 roků později zakoupila obec automobilovou stříkačku, která pak účinně posloužila při zásahu v Šamotových závodech, při požáru koželužny a cukrovaru 4.5.1927.

Již od vzniku sboru byla jednou ze základních činností pravidelná cvičení, také i veřejná. Svůj podíl měli hasiči i v kulturním dění a to pořádáním plesů, zábav tzv. výlety, (v 30 létech i divadelních představení).

Informace o všech zásazích u požárů by byla natolik obsáhlá, že je možné připomenout jen některé např. požár Šamotových závodů (1949), Jihomoravských dřevařských závodů, JZD Rájec, Fadrnova mlýna v Doubravici. Posledním závažným požárem byla opět Šamotka v roce 2005. Tento požár patřil mezi nejvážnější požáry v Jihomoravském kraji.

Svůj podíl také odvedli hasiči při povodních a to jak dříve (1922,1933,1955) tak nedávno v r. 1997 a v r. 2002 jednotka pomáhala při likvidaci následků povodní ve Štěchovicích u Prahy.

SDH Rájec má v součastné době cca 65 členů, z toho je 16 členů v zásahové jednotce města, a cca 26 dětí. Jmenný výčet funkcionářů a zasloužilých členů sboru za uplynulá léta by byl nejméně stejně obsáhlý jako u zásahů, proto nezbývá jiná cesta, než jim tímto poděkovat za jejich obětavou práci pro sbor i pro obec, později městys a nyní pro město Rájec – Jestřebí.

V rámci své činnosti se družstva mužů i žáků zúčastňovala a zúčastňují se střídavými úspěchy soutěží, pohárů, námětových cvičení ve městě a okrsku, dále členové provádí údržbu techniky, výstroje a výzbroje. Svůj význam má i tradice sběru železného šrotu. Za zmínku také stojí převezení litinové sochy patrona hasičů sv. Floriána do prostoru u hasičské zbrojnice a udržování této památky, dříve umístěné na náměstí.

Technika používaná k zásahům se v uplynulé době měnila. Původní automobilová stříkačka Chevrolet byla nejprve nahrazena vozidlem Praga RN se stacionárním čerpadlem (tehdy byla dále k dispozici dvoukolová stříkačka jako přívěs), později pak vozem AVIA s přenosným agregátem PS 12 a v roce 1997 doplněna cisternou CAS 25 Š 706. V roce 2005 byl původní přenosný agregát PS 12 repasován.

Co uvést závěrem. Předložená informace je pouze stručným výtahem z historie SHD Rájec . Přesto věříme, že alespoň připomeneme podíl práce hasičů na životě a rozvoji Rájce nad Svitavou a Rájce–Jestřebí dnes.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017