Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Jednotka SDH

Všechny jednotky požární ochrany jsou zařazeny na základě zákona o požární ochraně a vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, rozděleny do příslušných kategorií, čímž je zaručena do stanovené doby dostupnost jednotky všem občanům.

Příslušná kategorie stanovuje jednotce požární ochrany její územní působnost a dobu dojezdu. Na základě těchto úkolů je pak sestaven i požární poplachový plán.

Jednotka SDH Rájec je zařazena v kategorii JPO III/1. Co to pro zajištění chodu jednotky znamená?

    a) Minimální početní stav jednotky je 12 členů. Ti zabezpečují výjezd jednoho družstva o minimálním počtu 1+3. To znamená, že počet členů v pohotovosti pro zabezpečení výjezdu jsou 4 členové.

    b) Jednotka musí zabezpečit výjezd nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu. V současné době je vyhlášení poplachu zajištěno elektronickou sirénou a rozesláním SMS zpráv na telefony členů jednotky.

    c) Základní působnost jednotky je v okruhu 10 minut doby dojezdu na místo události. To znamená, že jednotky pravidelně dle poplachového plánu vyjíždí i mimo území města Rájec-Jestřebí.

Celá jednotka je organizována velitelem jednotky, který má dva zástupce velitele. Z předpisů vychází, že jednotka musí mít pro zajištění akceschopnosti 4 hasiče ve funkci strojník a zbytek družstva tvoří samotní hasiči, tj. 5 hasičů. Toto byly a jsou základní informace o jednotce SDH, jejíž členové vykonávají svoji činnost dobrovolně.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017