Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Ráječtí hasiči bilancovali

V sobotu, 12. ledna 2019 se uskutečnila valná hromada členů Sboru dobrovolných hasičů v Rájci.

Na této valné hromadě byli členové sboru seznámeni zejména s činností sboru za rok 2018 a s plány na rok 2019. Valná hromada byla zahájena přivítáním všech přítomných, uctěním pámatky zesnulých hasičů a seznámením s programem valné hromady.

Ihned po zahájení byla starostou sboru, p. Pavlem Sáňkem přednesena zpráva o činnosti sboru za rok 2018. Ve zprávě zaznělo vše co se za rok 2018 podařilo či naopak nepodařilo. Zkrátka každý mohl při čtení zprávy zavzpomínat na jednotlivé akce, které se usklutečnily. Na závěr zprávy poděkoval všem členům a podporovatelům sboru za jejich práci a činnost pro sbor za uplynulé období.

 

Následovala zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rájci, který ve statistických číslech shrnul předchozí rok. Seznámil přítomné s činností jednotky a vzpomenul významné mimořádné události, s nimiž se členové jednotky museli vypořádat.

Další zprávou navázal vedoucí kolektivu mladých hasičů, který informoval o činnosti jednotlivých kolektivů mladých hasičů a zmínil zejména úspěchy na soutěžích. U žádné ze zpráv nechyběly ani plány do budoucna.

Po zprávě o hospodaření sboru za rok 2018, zprávě revizní a kontrolní komise byl předán i drobný dar k dosažení významných životních jibileí členů sboru. Násldně byl přítomným přednesen plán práce na rok 2019, který byl jednomyslně schválen. Pak již jen po krátké diskuzi, zdravici hostů a drobném občerstvení starosta sboru poděkoval přítomným za jejich dosavadní činnost a popřál všem mnoho zdraví a elánu do roku 2019. Následovala zábava a v připravené tombole si někteří odnášeli opravdu velký kus masa.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017