Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Zásahy a činnost jednotky SDH Rájec


 ROK 2018


 


Technická pomoc - Strom

24.10.2018,06:45:00

Kuníčky

Jednotka byla vyslána k odstranění stromu přes cestu. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že strom byl již částečně odstraněn projíždějícími. Komunikace částečně průjezdná. Jednotka provedla odstranění kmene zasahujícího do vozovky tak, aby nebránil provozu na pozemní komunikaci. Dále jednotka provedla dočištění vozovky a následně provedla průzkum komunikace až do obce Němčice, následně odjezd.

 


 Záchrana osob - AED

06.10.2018, 05:56:00

 Doubravice nad Svitavou

Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci defibrilátoru. Po příjezdu na místo události na místě ZZS. Jednotka na místě ve spolupráci s ZZS prováděla resuscitaci a poté se vrátila zpět na základnu.

 


Dopravní nehoda 

2.10.2018, 03:13:00

Černá Hora

Jednotka byla vyslána k úklidu po dopravní nehodě kamionu. Po příjezdu na místo události na místě již další jednotky PO a HZS JmK, HS Blansko. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka postupně provedla odstranění následků dopravní nehody (překládku nákladu z havarovaného vozidla). V průběhu činnosti zabezpečovala uzávěru komunikace a následně se vrátila zpět na základnu.

 


Záchrana osob - AED

 28.09.2018, 23:02:00

 Kuníčky

Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci defibrilátoru. Po příjezdu na místo události na místě ZZS. Jednotka na místě zůstala v záloze a poté se vrátila zpět na základnu.

 


Požár - Výšková budova

24.09.2018, 10:12:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Po příjezdu na místo zásahu, JPO zůstala v záloze na místě události. Po domluvě s velitelem zásahu byla pak jednotka odeslána zpět na základnu. 

 


Požár - Stoh

18.09.2018,23:24:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k požáru stohy.Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu, zjištěno, že se jedná o požár stohu slámy. Po dohodě s velitelem zásahu, jednotka byla ponechána v záloze, následně zabezpečila požární dohled na místě události, celý následující den. Hasební práce neprováděny.

 


 Požár - Rodinného domu 

14.09.2018,08:10:00

Petrovice

Jednotka byla vyslána k požáru střechy rodinného domu po úderu bleskem. Po příjezdu na místo a po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla dohašování a rozebíraní konstrukcí vně budovy. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

 


Technická pomoc - Hmyz

31.08.2018,16:59:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v okrasných dřevinách u vchodu do interní ambulance se nachází hnízdo s obtížným hmyzem. Hmyz obtěžuje a ohrožuje pacienty. Jednotka provedla likvidaci hmyzu pomocí chemického přípravku, hnízdo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


Požár - Průmyslová hala

29.08.2018,04:04:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výrobní haly. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla monitoring a kontrolu vedlejší haly a objektů. Následně zabezpečila prostřednictvím otevření vrat a světlíků odvětrání této haly. Zásah proběhl v dýchací technice. Prováděli jsme dohašování skrytých ohnisek požáru. K jejich vyhledání byla využita termokamera. Postupně provedena likvidace skrytých ohnisek, objekt odvětrán a JPO se vrátila zpět na základnu. 

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 24.08.2018,12:39:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Požár - Les

20.08.2018,15:14:00

Blansko - Hořice

Jednotka byla vyslána k požáru lesa. Po příjezdu na místo události, se na místě již nacházeli jednotky z 1. stupně požárního poplachu, JPO byla ponechána na místě jako záloha pro případ potřeby. Následně zjištěno, že se jedná o planý poplach a na rozkaz velitele zásahu se JPO vrátila zpět na základnu.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 20.08.2018,09:20:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 17.08.2018,15:17:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Strom

 17.08.2018,11:43:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k odstranění stromu přes cestu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na komunikaci leží ulomená větev z vedle rostoucího stromu. Komunikace byla částečně průjezdná. JPO provedla pomocí MŘP odstranění větve z komunikace ,následně úklid. Po dobu činnosti JPO byl na místě usměrňován provoz po pozemní komunikaci.

 

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

13.08.2018,13:58:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

12.08.2018,17:28:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události a po provedení průzkumu bylo zjištěno, že ve střešní izolaci krovu se nachází hnízdo s obtížným hmyzem, které ohrožuje obyvatele domu. K likvidaci bylo použito chemického přípravku. Proveden postřik v okolí hnízda, aby nedošlo k poškození a rozebírání střešní izolace.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 10.08.2018,12:18:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

09.08.2018,17:09:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v již neužívaném včelíně se nachází hnízdo s obtížným hmyzem. Hmyz obtěžuje obyvatele přilehlých městských bytů. Po informování okolních bytů provedla jednotka likvidaci hmyzu pomocí chemického přípravku, hnízdo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 08.08.2018,09:46:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Požár - Nadzemní budovy ( Taktické cvičení )

07.08.2018,13:57:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru rekreačního zařízení. Po příjezdu na místo taktického cvičení jednotka prováděla činnost dle plánu cvičení a pokynů velitele zásahu.


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

 06.08.2018,08:03:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

04.08.2018,08:32:00

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Po příjezdu na místo události a po provedení průzkumu byl zjištěn výskyt obtížného hmyzu na půdě rodinného domu, hmyz vylézal přes fasádu a střechu  na ulici, kde ohrožoval majitele domu a osoby jdoucí na ulici. JPO hmyz zlikvidovala pomoci postřiku. 

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

03.08.2018,08:54:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

01.08.2018,12:45:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Požár - Strniště

30.07.2018,13:12:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru pole. Naše jednotka přijela na místo události jako první, průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy, která byla sečena na skrmení pro hospodářská zvířata, bylo použito 1 proudu C a vysokotlakého proudu, následně místo události bylo předáno veliteli družstva HS Blansko.


 Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

29.07.2018,19:41:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


 Požár - Nadzemní budovy

25.07.2018,07:18:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru střechy slévárny. Na místě zjištěno že se jedná o požár v podhledu slévárny. Jednotka na místě spolupracovala s HZS Blansko na hašení požáru a rozebírání podhledů.


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

21.07.2018,18:27:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


Technická pomoc - Hmyz

17.07.2018,19:18:00

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o nebezpečný hmyz ve fasádě budovy. Likvidace pomoci postřiku.

 


Činnost jednotky - Dovoz vody do vodojemu Karolín

07.07.2018,10:28:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

 Jednotka byla vyslána k dovozu vody do vodojemu obce Karolín.

 


ZOZ - AED

 25.06.2018, 06:43:35

 Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci defibrilátoru. Na místě naše jednotka musela pomoci s otevřením uzavřených prostor a následně ve spolupráci s HZS a ZZS prováděla resuscitaci osoby.

 


 Požár - Odpad

16.06.2018,13:02:45

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru odpadu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


 Požár - Nadzemní budovy

27.05.2018,10:50:00

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru bytu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o požár myčky. Jednotka pomáhala s dohašování a tvořila zálohu na místě události.

 


Požár - Nadzemní budovy

07.05.2018,07:08:21

Blansko

 Jednotka byla vyslána k požáru restaurace. Po příjezdu jednotky HZS bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na plotně. Naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.

 


Technická pomoc - Hmyz

02.05.2018,17:16:31

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě bylo zjištěno že se jedná o nebezpečný hmyz pod střechou domu. Likvidace pomoci postřiku.

 


 Požár - Nadzemní budovy ( Taktické cvičení ) 

17.4.2018,10:03:56

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k požáru zámku. Na místě bylo zjištěno že se jedná o požár v půdním prostoru. Naše jednotka prováděla ve spolupráci s HZS průzkum budovy a hašení pomoci druhého proudu.

 


ZOZ - AED

 11.04.2018,20:01:06

 Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS.

 


Požár - Výškové budovy

09.04.2018,12:09:08

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár na balkoně ve třetím patře.

 


Požár - Les

08.04.2018,14:43:34

Spešov

Jednotka byla vyslána k požáru lesa. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky v nepřístupném terénu.

 


Požár - Dopravní prostředky

09.03.2018,13:57:28

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k požáru plachtového kamionu. Na místě bylo zjištěno že se jedná pouze o přehřáté brzdy. 


  ZOZ - AED

05.03.2018,15:25:01

Černá Hora

 Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS.


 Požár - Nadzemní budovy

15.1.2018,18:43:10

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k požáru komínu v rodiném domě. Jednotka na místě prováděla hasební práce pomoci přenosného hasícího přístroje a následně vyčištění komínu.

 


 ZOZ - AED

09.01.2018,15:16:39

Bořitov

 Jednotka byla vyslána k záchraně osob pomoci AED. Na místě události naše jednotka prováděla zálohu a spolupracovala s ZZS. 


 


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017