Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Zásahy a činnost jednotky SDH Rájec za rok 2016

 

 


Záchrana osob - AED

21.12.2016, 10:14:02 

Petrovice

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místo jednotka dorazila po příjezdu ZZS. Na místě jednotka spolu se ZZS prováděla resuscitaci a transport pacienta do sanitky.

 


Záchrana osob - AED

28.11.2016, 18:13:48 

Blansko, chatová oblast Hluchov

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Jednotka přijela na místo první, kde zahájila resuscitaci a osvětlení místa zásahu.

 


Činnost jednotky - Čištění kanalizace

13.11.2016, 18:27:00 

Rájec - Jestřebí, Školní

Jednotka provedla pročištění kanalizace v bytovém domě na ulici Školní.

 


Záchrana osob - AED

13.11.2016, 17:04:51 

Rájec - Jestřebí, Budovatelů

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Jednotka přijela na místo zároveň se ZZS. Společně s členy ZZS jednotka prováděla resuscitaci pacienta a následný transport do sanitky.

 


Požár 

05.11.2016, 00:32:27 

Blansko, Sloupečník

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár botníku na balkoně. Jednotka na místě prováděla zálohu.

 


Technická pomoc- Likvidace nebezpečného hmyzu

15.10.2016, 10:19:14 

Rájec - Jestřebí, Erbenova

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Hmyz byl zlikvidován pomoci postřiku.

 


Požár - Taktické cvičení

30.09.2016, 17:04:37

Rájec - Jestřebí, Holešín

Jednotka byla vyslána k požáru stohu v městské části Holešín. Na místě zásahu jednotka prováděla hašení pomoci dvou proudů z CAS


Činnost jednotky - Požární dozor

27.09.2016, 19:30:00 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k požárnímu dozoru při konání letního kina.

 


Technická pomoc - Likvidace nebezpečného hmyzu

25.09.2016, 08:59:21 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Hmyz byl zlikvidován pomoci postřiku.

 


Požár

16.08.2016, 17:11:29 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k požáru odpadu na zahradě. Jednotka byla první na místě události kde průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár nahromaděného odpadu na opuštěné zahradě. Nasazen jeden C proud a vysokotlaký proud.

 


Technická pomoc - Odstranění spadlého stromu

23.07.2016, 13:36:22 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes silnici. Strom byl rozřezán a odstraněn pomoci motorové řetězové pily.

 


Technická pomoc - Likvidace nebezpečného hmyzu

21.07.2016, 15:01:11 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Hmyz byl zlikvidován postřikem

 


Dopravní nehoda - Železniční

25.06.2016, 22:56:00 

Blansko

Jednotka byla vyslána k přepravě člena postraumatického týmu k události.

 


Činnost jednotky - Požární dozor    

25.06.2016, 18:30:00             

Rájec-Jestřebí, Blanenská

Jednotka byla vyslána na žádost starostky města k zabezpečení požárního dozoru na koncertu v zámeckém parku.

 


Chemické látky - Na pozemní komunikaci

24.06.2016, 13:42:52 

Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Blanenská

Jednotka byla vyslána k likvidaci úniku oleje po technické závadě traktoru.

Jednotky provedly zasypání uniklého oleje pomocí sorbentu v délce asi 800 m a vozovku uklidili. Správa a údržba silnic provedla označení problematického místa.

 


Ostatní - Planý poplach

17.06.2016, 08:43:50 

Blansko, Brněnská

Jednotka byla vyslána k viditelnému kouři z lesa.

Průzkumem jednotek nebyl požár potvrzen, jednalo se o planý poplach

 


Záchrana osob - AED

13.06.2016, 06:54:00 

Blansko, Petrovice

Jednotka byla vyslána na výzvu ZZS k resuscitaci pacienta za použití AED. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že posádka ZZS je již na místě. JPO spolupracovala se ZZS.

 


Technická pomoc - Monitoring

28.05.2016, 23:45:56 

Blansko, Rájec-Jestřebí

Jednotka byla vyslána k provedení monitoringu vodního toku a aktuálního stavu systému odvodnění v ulicích V Úzkých, Šafranice, Hradisko, Oldřicha Blažka, Lesní a 9. května.

Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že na místě již nehrozí akutní nebezpečí zatopení objektů. Voda volně odtéka. Říčka Býkovka volně protéká, vzhledem ke stavu hladiny vodního toku bude tok pravidelně monitorován do kulminace. Vyletí z břehu zatím nehrozí. Po dohodě se starostkou města bude nutné ráno provést likvidaci následků přívalového deště

 


Technická pomoc - Čerpání vody

28.05.2016, 23:24:25 

Bořitov, Čížovky

Jednotka byla vyslána k odčerpání zatopeného sklepu.

Po příjezdu na místo události bylo jednotka odeslána k provedení odčerpání sklepa z rodinného domu. Jednotka následně pomohla s odklízením zatopených věcí a zajistila osvětlení místa události. Ve 2:45 zásah přerušen a jednotky se vrátily zpět na základny. Odstranění následků přívalového deště pokračovalo ráno.

 


 

Požár - Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

22.05.2016, 15:06:04             

Blansko, Dolní Lhota

Jednotka byla vyslána k požáru v skladu dřeva.

Po příjezdu jednotky na místo události již na místě jednotka HZS Jmk, PS Blansko. Průzkumem zjištěn požár přístřešku uskladněného dřeva a osobního vozidla. Vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Zásah proveden v dýchací technice, nasazeno 6 vodních proudů a požár postupně lokalizován. Škoda předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.

 Jednotka prováděla hasební zásah v dýchací technice, rozebrání hromady dřeva a dohašovací práce

 více o zásahu  ZDE!

 


 

Technická pomoc - Likvidace hmyzu

21.05.2016, 17:56:57

Rájec-Jestřebí, Oldřicha Blažka

Jednotka byla vyslána k likvidaci obtížného hmyzu.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že ve výšce asi 4 m se naproti zdravotnímu středisku nachází roj obtížného bodavého hmyzu. Jednotka provedla jeho likvidaci.

 


Požár - Nízké budovy

29.04.2016, 18:07:17             

Bořitov, Školní

Jednotka byla vyslána k požáru v kotelně mateřské školy. Na místě se nachází několik osob.

Jedná se o taktické cvičení jednotek PO.

Po příjezdu jednotky na místo události již na místě místní jednotka. Několik osob bylo evakuováno, další se pohřešují. Na příkaz velitele provedla jednotka průzkum skladovacích prostor školky. Nalezena osoba, vyvedena ven a poskytnuta první pomoc. V průběhu zásahu bylo zřízeno čerpací stanoviště a zajištěna dálková i kyvadlová doprava vody. Jednotky provedly lokalizaci a likvidaci požáru, objekt odvětraly a zraněné osoby předaly do péče ZZS.

 


Únik chemických látek

26.04.2016, 12:44:44             

Rájec-Jestřebí, Oldřicha Blažka

Jednotka byla vyslána k úniku chemických látek ve výrobním podniku Via-Rek. Na místě jedna zraněná osoba.

Jedná se o taktické cvičení jednotek PO.

Po příjezdu na místo a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k havárii v podniku a úniku chlóru, jeden ze zaměstnanců je poleptán kyselinou sírovou. Jednotky se vystrojují do protichemických oděvů, poskytují první pomoc zaměstnanci, uzavřely místo zásahu, vytyčily nebezpečnou zónu a provedli evakuaci osob. Unikající látka je zkrápěna vodním proudem a pomocí deflektoru. Látka zasypána sorbentem. Následně je zamezeno úniku látky a provedena dekontaminace zasahujících.

 


Technická pomoc - Likvidace hmyzu

17.03.2016, 17:10:30             

Rájec-Jestřebí, Hřbitovní

 

Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s bodavým hmyzem. Hnízdo strženo a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 


Záchrana osob – AED     

11.03.2016, 08:35:07             

Bořitov, Družstevní

Jednotka byla vyslána na výzvu ZZS k resuscitaci pacienta za použití AED. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že posádka ZZS je již na místě. JPO provedla pomoc se snesením pacienta a jeho transport do vozidla ZZS.

 


Činnost jednotky - Technická pomoc    

04.02.2016, 17:40:00             

Rájec-Jestřebí, Budovatelů

Jednotka byla vyslána na žádost starostky města k dovozu vody z důvodu dlouhodobé havárie na vodovodním potrubí. Po dohodě s VTS byla přistavena cisterna na ul. Budovatelů

 


Požár - Dopravní prostředky

27.02.2016, 07:48:59     

Rájec-Jestřebí, 9. května

Jednotka byla vyslána k požáru osobního vozidla. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár motorového prostoru osobního vozidla. Na likvidaci použit vysokotlaký proud a po dobu zásahu byla komunikace uzavřená. Jednotka se podílela na usměrňování dopravy. Lokalizace v 7:57 hod., likvidace v 8:49 hod. Následně se jednotky vrátily na základny.

 


Záchrana osob – AED     

10.01.2016, 20:29:07               

Kuničky

Jednotka byla vyslána na výzvu ZZS k resuscitaci pacienta za použití AED. Po příjezdu na místo JPO zahájila resuscitaci a následně spolupracovala se ZZS. JPO pomohla ZZS s naložením pacienta do vozidla ZZS a vrátila se na základnu.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017