Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Zásahy a činnost jednotky SDH Rájec za rok 2017

 

 


Požár - Sklad

12.12.2017,11:38:10

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru skladu kartónů. 
Po příjezdu HZS bylo zjištěno zahoření rozvaděče. Naše jednotka byla cestou k místu události odvolána zpět na základnu. 

 


 Technická pomoc - Strom

11.12.2017, 17:55:52

Rájec - Jestřebí -- Petrovice

 Jednotka byla vyslána k likvidaci několika popadaných stromů na komunikaci. Stromy jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.

 


Požár - Slévárna

10.11.2017, 05:22:41

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru pásového dopravníku ve slévárně. Požár byl velice komplikovaný, na místě se nacházelo spoustu skrytých ohnisek které se postupně museli dohašovat. Jednotka u požáru strávila téměř šest hodin.

 


 

Záchrana osob - AED

03.11.2017, 07:06:32

Bořitov

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka spolu ze ZZS prováděla resuscitaci pacienta.

 


 

Technická pomoc - Strom

02.11.2017, 14:47:15

Holešín

 Jednotka byla vyslána k likvidaci spadlého stromu na stodole. Strom byl odstraněn ve spolupráci s HZS Blansko


 

Technická pomoc - Strom

29.10.2017, 16:21:22

Rájec - Jestřebí -- Němčice

 Jednotka byla vyslána k likvidaci spadlého stromu na komunikaci. Strom jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.

 


Technická pomoc - Strom

29.10.2017, 13:50:51

Rájec - Jestřebí -- Petrovice

 Jednotka byla vyslána k likvidaci několika popadaných stromů na komunikaci. Stromy jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.

 


Záchrana osob - Transport 

10.10.2017, 15:32:32

Kuníčky

Jednotka byla vyslána k transportu zraněné pacientky z nepřístupného terénu. Jednotka provedla transport osoby do sanitního vozu.

 


Požár - Sklad

03.10.2017, 14:00:42

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru ve strojovně mrazáku obchodního domu. Na místě jednotka byla v záloze a posléze byla odeslána zpět na základnu.

 


Technická pomoc - Hmyz

26.09.2017, 08:40:53

Blansko

Jednotka byla vyslána k odstranění nebezpečného hmyzu v mateřské školce. Na místě zjištěno že se jedná o vosí hnízdo ve fasádě budovy. Odstraněno pomoci postřiku


 Požár - Planý poplach

22.08.2017,09:55:01

Dolní Lhota

Jednotka byla vyslána k požáru lesů. Na místě bylo zjištěno že se jedná o planý poplach.

 


 Požár - Planý poplach

22.08.2017,07:38:28

Ráječko

Jednotka byla vyslána k požáru odpadu, cestou k místu požáru byla naše jednotka odvolána zpět na základnu. Jednalo se o kontrolované pálení.

 


Záchrana osob - Otevření bytu

15.08.2017, 16:19:48 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k otevření bytu. Na místě jednotka za přítomnosti PČR provedla otevření bytu.

 


Technická pomoc - Strom

11.08.2017,06:20:00

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci. Na místě jednotka zjistila, že se jedná o spadlý strom přes cestu. Strom jsme odstranili pomoci MŘP.

 


Technická pomoc - Strom

11.08.2017,05:43:06

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o strom spadlý na elektrickém vedení. Na místo jsme povolali elektrikáře, aby nám proud vypnul. Poté přijela jednotka HZS Blansko, která si událost převzala a naši jednotku odeslala k další události.

 


Technická pomoc - Strom

10.08.2017,09:45:36

Rájec - Jestřebí

 Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu na bráně. Na místě bylo zjištěno že se jedná o spadlý strom na bráně, který brání majitelům ve výjezdu z pozemku. Strom odstraněn pomoci MŘP.

 


ZOČ - Dovoz vody

23.7.2017, 15:45:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k dovozu vody do vodojemu v části Karolín.

 


Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

8.7.2017, 9:31:40

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k odstranění bláta z komunikací. Jednotka prováděla úklid po bouřce z předchozího dne.

 


 Technická pomoc - Strom

7.7.2017, 19:25:18

Rájec - Jestřebí,  Holešín

Jednotka byla vyslána k odstranění dvou spadených stromů přes silnici. Stromy byly odstraněny pomoci MŘP

 


Technická pomoc - Strom

7.7.2017, 19:05:23

Kuníčky

 Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes silnici. Strom odstraněn pomoci MŘP

 


 Požár - Výškové budovy

23.06.2017,14:55:51

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru jídelny základní školy TGM Blansko. Na místě bylo zjištěno že se jedná o zahoření zářivkového světla. Jednotka na místě byla v záloze

 


 Požár - Odpad

11.06.2017, 07:47:23

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k požáru pilin. Na místě jednotka zjistila že se jedná o hromadu doutnajících pilin. Jednotka piliny uhasila a poté se vrátila zpět na základnu.

 


Požár - Trafo

03.06.2017, 17:08:36

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru trafostanice v rozvodně obchodního domu Kaufland. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka na místě prováděla zálohu a posléze se vrátila zpět na základnu.

 


ZOČ - Požární dozor

02.06.2017, 20:30:00

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k požárnímu dozoru při konání letního kina.

 


ZOČ - Dovoz vody

19.05.2017, 20:30:00

Rájec - Jestřebí, Karolín

Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k dovozu vody do vodojemu v části Karolín.

 


 Technická pomoc - Hmyz

15.05.2017, 15:15:08

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě jednotka zjistila že se nikde v okolí hnízdo nenachází, nejspíše šlo o volně létavý hmyz.

 


 Požár - Taktické cvičení

27.04.2017, 08:56:25

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy městského úřadu Blansko. Při tomto cvičení naše jednotka prováděla průzkum budovy a vyhledáváni osob.

 


Záchrana osob - AED

16.04.2017, 00:03:34 

Rájec - Jestřebí

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka spolu ze ZZS prováděla resuscitaci pacienta.

 


 Požár

02.04.2017, 14:06:34

Blansko

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se jedná o spálené potraviny na plotně.

 


Požár

09.02.2017, 12:13:43 

Štěchov

Jednotka byla vyslána k požáru statku v obci Štěchov kde byl vyhlášen 2. stupeň poplachu. Na místě jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody, hasební práce i rozebírání střechy. U toho zásahu naše jednotka strávila 8,5 hodiny.

 


Požár

15.01.2017, 07:30:04 

Blansko, Antonína Dvořáka

Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Na místě bylo zjištěn požár odpadu ve výtahové šachtě. Jednotka na místě zůstala v záloze.

 


Záchrana osob - AED

08.01.2017, 08:28:48 

Petrovice

Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka pomáhala s transportem pacienta.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017