Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Nová dominanta stojí u hasičky :.

V nědeli, 4. května 2014 proběhlo u hasičské zbrojnice v Rájci, žehnání zrestaurované sochy Sv. Floriána.Sv. Florián, patron všech hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů zedníků, horníků a dokonce i patron našeho města. Vyzýván je jako ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě.

Díky úsilí města Rájec-Jestřebí a získání dotací se podařilo zrekonstruovat sochu, která nyní zdobí okolí u hasičské zbrojnice v Rájci.

V něděli, 4. května ve 14.00 hodin pak farář slavnostně požehnal této nové dominatě za účasti zástupců města, členů sboru, občanů a hostů. Ráno při příležitosti svátku Sv. Florána byla za účasti členů sboru složena i mše svatá za všechny zemřelé hasiče.


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017