Domů  |  Kontakt  |  Sponzoři  |  Ke stažení  |  Odkazy   |   Pro členy  
Sbor
Akce
Mládež
Prevence
Foto a video
 
Zásahy JSDH

Usnesení VVH

Výroční valná hromada členú Sboru dobrovolných hasičů v Rájci konaná dne 17. ledna 2015 v Areálu chovatelů na ul. Sportovní v Rájci - Jestřebí přijímá následující usnesení:


VVH členů SDH Rájec

 1. schvaluje zprávy:
  • starosty sboru o činnosti SDH Rájec za rok 2016
  • o činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Rájec za rok 2016
  • Pokladní o hospodaření SDH Rájec za rok 2016
  • revizní a kontrolní komise SDH Rájec za rok 2016
 2. schvaluje plán práce SDH Rájec na rok 2017
 3. bere na vědomí zprávu velitele jednotku SDH Rájec za rok 2016
 4. Deleguje jednatele  sboru p. Daniela Ryzu na okrskovou valnou hromadu sborů okrsku Rájec a starosty sboru p, Pavla Sáňky na pravidelné shromáždění starostů SDH okresu Blansko

VVH členů SDH Rájec ukládá výboru:

 1. podporovat vedoucí kolektivu mladých hasičů v práci s mládeží
 2. řídit se plánem práce pro rok 2017 schváleným na VVH členů SDH Rájec

VVH členů SDH Rájec ukládá veliteli sboru:

 1. připravit podle možností nejméně jedno družstvo mužů a žen na 1. kolo soutěže v požárním sportu a této soutěže se zúčastnit
 2. podporovat činnost jednotky SDH města, preventivně výchovnou činnost a při těchto činnostech spolupracovat s velitelem jednotky SDH města

VVH členů SDH Rájec ukládá vedoucímu kolektivu mládeže:

 1. pravidelně uskutečňovat schůzky mladých hsičů
 2. pravidelně se zúčastňovat soutěží zařazených i nezařazených v okresní lize mládeže
 3. podle možností připravit družstvo kolektivu na okresní kolo soutěže hry Plamen a této soutěže se zúčastnit nejméně s jedním družstvem v každé kategorii
 4. zorganizovat dětský tábor pro mladé hasiče

 

                                                                                                                                                           V Rájci-Jestřebí 


Připravované akce >>
Přidejte se >>
Podpořte naši činnost >>
Aktuality
line line line
  Sbor dobrovolných hasičů Rájec (c) 2005 -2017