Kompletní přehled zásahů a činnosti jednotky za rok 2017

Statistika za rok 2017

 • Počet zásahů celkem: 32
 • Počet událostí – vyslání operačním střediskem: 29
  • požár – 10x
  • záchrana osob/zvířat – 3x
  • technická pomoc – 14x
  • ostatní – 2x
 • Počet událostí typu – činnost jednotky: 3

POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Blansko

12.12.2017,11:38:10

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru skladu kartónů. 
Po příjezdu HZS bylo zjištěno zahoření rozvaděče. Naše jednotka byla cestou k místu události odvolána zpět na základnu.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec – Jestřebí, Petrovice

11.12.2017, 17:55:52

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci několika popadaných stromů na komunikaci. Stromy jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.


POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Blansko

10.11.2017, 05:22:41

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru pásového dopravníku ve slévárně. Požár byl velice komplikovaný, na místě se nacházelo spoustu skrytých ohnisek které se postupně museli dohašovat. Jednotka u požáru strávila téměř šest hodin.


Záchrana osob/zvířat – AED

Bořitov

03.11.2017, 07:06:32

Popis: Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka spolu ze ZZS prováděla resuscitaci pacienta.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Holešín

02.11.2017, 14:47:15

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci spadlého stromu na stodole. Strom byl odstraněn ve spolupráci s HZS Blansko


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Němčice

29.10.2017, 16:21:22

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci spadlého stromu na komunikaci. Strom jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Petrovice

29.10.2017, 16:21:22

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci několika popadaných stromů na komunikaci. Stromy jsme odstranili pomoci MŘP a silnici zprůjezdnili.


TECHNICKÁ POMOC – Transport pacienta

Kuničky

10.10.2017, 15:32:32

Popis: Jednotka byla vyslána k transportu zraněné pacientky z nepřístupného terénu. Jednotka provedla transport osoby do sanitního vozu.


POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Blansko

03.10.2017, 14:00:42

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru ve strojovně mrazáku obchodního domu. Na místě jednotka byla v záloze a posléze byla odeslána zpět na základnu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Blansko

26.09.2017, 08:40:53

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění nebezpečného hmyzu v mateřské školce. Na místě zjištěno že se jedná o vosí hnízdo ve fasádě budovy. Odstraněno pomoci postřiku


OSTATNÍ – Planý poplach

Dolní Lhota

22.08.2017,09:55:01

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru lesů. Na místě bylo zjištěno že se jedná o planý poplach.


OSTATNÍ – Planý poplach

Ráječko

22.08.2017,07:38:28

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru odpadu, cestou k místu požáru byla naše jednotka odvolána zpět na základnu. Jednalo se o kontrolované pálení.


TECHNICKÁ POMOC – Otevření bytu

Rájec – Jestřebí

15.08.2017, 16:19:48 

Popis: Jednotka byla vyslána k otevření bytu. Na místě jednotka za přítomnosti PČR provedla otevření bytu.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec – Jestřebí

11.08.2017, 06:20:00

Popis: Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu přes komunikaci. Na místě jednotka zjistila, že se jedná o spadlý strom přes cestu. Strom jsme odstranili pomoci MŘP.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec-Jestřebí

11.08.2017,05:43:06

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o strom spadlý na elektrickém vedení. Na místo jsme povolali elektrikáře, aby nám proud vypnul. Poté přijela jednotka HZS Blansko, která si událost převzala a naši jednotku odeslala k další události.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec-Jestřebí

10.08.2017, 09:45:36

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu na bráně. Na místě bylo zjištěno že se jedná o spadlý strom na bráně, který brání majitelům ve výjezdu z pozemku. Strom odstraněn pomoci MŘP.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

23.7.2017, 15:45:00

Popis: Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k dovozu vody do vodojemu v části Karolín.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění nebezpečných stavů

Rájec-Jestřebí

8.7.2017, 9:31:40

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění bláta z komunikací. Jednotka prováděla úklid po bouřce z předchozího dne.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec – Jestřebí,  Holešín

7.7.2017, 19:25:18

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění dvou spadených stromů přes silnici. Stromy byly odstraněny pomoci MŘP


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Kuničky

7.7.2017, 19:05:23

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu přes silnici. Strom odstraněn pomoci MŘP


POŽÁR – Výškové budovy

Blansko

23.06.2017,14:55:51

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru jídelny základní školy TGM Blansko. Na místě bylo zjištěno že se jedná o zahoření zářivkového světla. Jednotka na místě byla v záloze


POŽÁR – Odpad

Rájec-Jestřebí

11.06.2017, 07:47:23

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru pilin. Na místě jednotka zjistila že se jedná o hromadu doutnajících pilin. Jednotka piliny uhasila a poté se vrátila zpět na základnu.


POŽÁR – Trafostanice, rozvodny

Blansko

03.06.2017, 17:08:36

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru trafostanice v rozvodně obchodního domu Kaufland. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka na místě prováděla zálohu a posléze se vrátila zpět na základnu.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí

02.06.2017, 20:30:00

Popis: Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k požárnímu dozoru při konání letního kina.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

19.05.2017, 20:30:00

Popis: Jednotka byla na žádost starostky města vyslána k dovozu vody do vodojemu v části Karolín.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí

15.05.2017, 15:15:08

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě jednotka zjistila že se nikde v okolí hnízdo nenachází, nejspíše šlo o volně létavý hmyz.


POŽÁR – Výškové budovy (TC)

Blansko

27.04.2017, 08:56:25

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy městského úřadu Blansko. Při tomto cvičení naše jednotka prováděla průzkum budovy a vyhledáváni osob.


Záchrana osob/zvířat – AED

Rájec-Jestřebí

16.04.2017, 00:03:34

Popis: Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka spolu ze ZZS prováděla resuscitaci pacienta.


POŽÁR – Výškové budovy

Blansko

02.04.2017, 14:06:34

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se jedná o spálené potraviny na plotně.


POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Štěchov

09.02.2017, 12:13:43 

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru statku v obci Štěchov kde byl vyhlášen 2. stupeň poplachu. Na místě jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody, hasební práce i rozebírání střechy. U toho zásahu naše jednotka strávila 8,5 hodiny.


POŽÁR – Výškové budovy

Blansko

15.01.2017, 07:30:04 

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru výškové budovy. Na místě bylo zjištěn požár odpadu ve výtahové šachtě. Jednotka na místě zůstala v záloze.


Záchrana osob/zvířat – AED

Petrovice

08.01.2017, 08:28:48 

Popis: Jednotka byla vyslána k záchraně osoby pomoci AED. Na místě jednotka pomáhala s transportem pacienta.

%d blogerům se to líbí: