POŽÁR – Nízké budovy (03/2020)

Rájec – Jestřebí, Komenského

Jednotka byla vyslána k požáru komínu v rodinném domě. Průzkumem byl zjištěn požár sazí. Provedli jsme vybrání žhavého paliva z kotle a hašení komínu pomocí práškového přenosného hasicího přístroje. Následně jednota provedla pročištění komínu pomocí kominického náčiní. Při zásahu byla použita dýchací technika v prostoru kotelny. Po předání místa zásahu majiteli objektu jsme byly odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.

Čtěte více

Stupně poplachu IZS

Stupně poplachu IZS jsou uvedeny ve Vyhlášce ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. (§ 20 -24) o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Čtěte více