Novodobá historie sboru

17. května 2000 výjezd k požáru lesa u Karolína, 10. června výjezd požárních vozidel k požáru lesa u Petrovic.

27. prosince 2001 sbor opět zasahoval v Petrovicích při požáru staré restaurace.

1-6. září 2002 se 5 členů našeho sboru účastnilo pomoci při povodních v Štěchovicích. Výbor sboru uspořádal pro své členy dvoudenní zájezd ve dnech 24-25. května do středních Čech.

31. ledna 2003 požár chaty ve žlebě v Rájci.

3 dubna 2004 zásah při požáru travnatého porostu v Jestřebí. V roce 2005 vyjížděla jednotka k 3 požárům na území města a to: 22. března v odpoledních hodinách k požáru rodinného domku u Staňků na ulici Havlíčkova, další výjezd techniky byl 1. dubna v 8 hodin večer k požáru výrobního objektu MKZ Rájec-Jestřebí. Tento náročný zásah trval do druhého dne a byl ukončen ráno v 5,30 hodin. 2. dubna v 12,30 se na příkaz HZS Blansko opět vyjíždělo k objektu MKZ na dohašení a hlídání místa požáru, které se protáhlo do neděle 3. dubna do 9 hodin, kdy bylo místo požáru předáno majitelům. Další výjezd byl 26. listopadu ve večerních hodinách k požáru přístavku rodinného domku u Bušů v ulici Na vyhlídce.

Dále jednotka vyjížděla na příkaz starosty města k technickým a pomocným zásahům, při jarním tání na čištění a udržování průtoku na splavu u ČKD, výjezd na sečení a pálení trávy v Jestřebí. Dále to byly výjezdy v průběhu roku a to dvakrát na ČOV, na výpomoc při čištění nádrží a 6 krát výjezdy na dopravu pitné vody při poruchách vodovodního řadu ve městě.

Jednotka se také účastnila námětových cvičení a to 10. dubna v Ráječku za účasti 13 hasičů, 3. července cvičný zásah na objekt ČOV a dopravu vody ze Sládkových rybníků. 18 září opět námětové cvičení okrsku na území města v ulici v Úzkých a Úvoze, 21. října účast na nočním cvičení okrsku Blansko ve Spešově. 5 listopadu proběhl výcvik s pěnou a práškem na Klepačově. V tomto roce také došlo ke změně funkce velitele sboru, místo Vaňka Miloše byl radou našeho města jmenován novým velitelem Písařík Radek.

Sbor uspořádal na počest 110. výročí založení sboru oslavy. 2. září se uskutečnila slavnostní valná hromada v areálu chovatelů. Na tuto schůzi byli jako hosté pozváni: starosta města ing. Klimek, starosta okresního sdružení hasičů pan Nečas František, starosta Rájeckého okrsku Písařík Rudolf a velitel okrsku Pelikán Antonín. Dále se účastnily zástupci okolních sborů. Po podání zprávy starostou sboru panem Gazdou pozdravili jednání schůze jednotlivý hosté. V dalším bodě programu byly předány plakety, zhotovené k tomuto výročí zasloužilým členům. 3. září pokračovala oslava založení Rájeckého sboru na hřišti za sokolovnou různými ukázkami historické i současné hasičské techniky v podání okolních jednotek, místní jednotky a jednotky z HZS Brno.