Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016

JMK finančně podpořil v roce 2016 částkou 50 tisíc Kč projekt

Materiálně technické vybavení mladých hasičů  SDH Rájec

z dotačního programu JMK

„Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016“

Cílem projektu bylo zajistit obnovu a rozšíření materiálně technického vybavení mladých hasičů a dorostu při Sboru dobrovolných Hasičů Rájec. Projekt byl realizován v měsících červenec až září 2016. Dodavatelem materiálně technického vybavení byly firmy SDH plus, s.r.o. a Požární bezpečnost s.r.o.

Díky poskytnuté dotaci a zakoupenému vybavení se podařilo zlepšit bezpečnost při přípravě a soutěžích mladých hasičů (dětí a dorostu) a zkvalitnit podmínky pro pořádání soutěží zařazených do celostátní hry Plamen. Projekt splnil stanovený cíl, byl realizován v souladu se smluvními podmínkami a přispěl k zajištění obnovy a rozšíření materiálně technického vybavení a zabezpečení mladých hasičů a dorostu při Sboru dobrovolných hasičů Rájec.