Působnost a předurčenost jednotky

Všechny jednotky požární ochrany jsou k událostem vysílány až na základě ohlášení mimořádné události na operační a informační středisko (dále jen „OPIS“), přijímající hovory z čísla národní tísňové linky 150 a mezinárodní tísňové linky 112.

OPIS na místo události vysílá vždy jednotky předurčené k řešení dané události a při tom se řídí tzv. požárním poplachovým plánem.


V současné době jsou stanoveny tyto základní předurčenosti jednotek PO:

 • řešení požárů (všechny jednotky)
 • řešení požárů – doprava vody velkokapacitními cisternami
 • dopravní nehody
 • likvidace obtížného hmyzu
 • zásahy na vodní hladině
 • odstraňování následků mimořádných událostí za použití motorových pil
 • čerpání vody při odstraňování následků živelní pohromy
 • manipulace se zvíěří a její záchrana

Každá zde uvedená předurčenost s sebou nese povinnost prokázat odborné znalosti a dovednosti pro řešení uvedených událostí a disponovat příslušným vybavením.

Mezi nejčastější mimořádné události, které jsou řešeny naší jednotkou patří:

 • POŽÁR (nízké budovy, výškové budovy, průmyslové objekty, tráva, lesní porost, atd.)
 • ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT (první pomoc, z výšky – hloubky, z uzavřených prostor, AED – automatizovaný externí defibrilátor, atd.)
 • TECHNICKÁ POMOC  (likvidace obtížného hmyzu, odstranění stromů, spolupráce se složkami IZS při pátracích akcích, atd.)

Přehled událostí s účastí naší jednotky SDH naleznete v sekci Zásahy JSDH.


Kde se můžete s naší jednotkou setkat při zásahu?

Výpis z požárního poplachového plánu, resp. předurčenností k obcím, do jejichž katastru vyjíždí jednotka SDH Rájec dle jednotlivých stupňů poplachu.

%d bloggers like this: