Povinnosti členů jednotky

Jednotka SDH Rájec zabezpečuje výjezd nejméně jednoho zmenšeného družstva 1+3 s technikou stanovenou operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravsklého kraje.

Tzv. první výjezd, uskutečňujeme zpravidla cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/4900/50 – S2R (T-815, Terrno, r. v. 2011).

Více o naší technice se dozvíte v sekci Vybavení a technika.

Při vyhlášení poplachu je člen jednotky povinnen se dostavit do hasičské zbrojnice k provedení výjezdu. Výjezd techniky, kterou stanovilo opreční středisko musí proběhnout nejpozději do 10 minut od vyhlášení polachu.

Vyhlášení poplachu pro členy jednotky SDH je uskutečněno prostřednictvím elektronické sirény a rozesláním SMS na mobilní telefony. V příslušné SMS je uvedeno o jakou událost se jedná, kde je, jaká technika je požadována a krátký popis události.


Vzor výjezdových SMS a jejich vysvětlení:

VYJEZD PRO: 1V, TA, 29.10.2018, 23:07:56, TP-Strom, Rajec-Jestrebi, silnice 377 pred odbockou na Kunicky, popadane stromy po ceste, minimalne 2, neprujezdne

Vysvětlení: Požadavek na výjezd prvního vozu a technického automobilu k popadaným stromům z Rájce-Jestřebí směrem na Kuničky, vozovka je aktuálně neprůjezdná.

VYJEZD PRO: 1V, II.st. 30.11.2018, 16:13:12, P-Les, trava, Lhota Rapotina, po prave strane smer Boskovice, Plameny a kour na kopci

Vysvětlení: Pozadavek na výjezd prvního vozu k požáru lesa u Lhoty Rapotiny, aktuálně vyhlášen II. stupeň poplachu.