Jednotka SDH Rájec

Všechny jednotky požární ochrany jsou na základě zákonů a předpisů v oblasti požární ochrany rozděleny do příslušných kategorií, čímž je zaručena do stanovené doby dostupnost jednotek všem občanům.

Příslušná kategorie stanovuje jednotce požární ochrany její působnost a dobu potřebnou pro vjezd jednotky. Jednotka SDH Rájec je zařazena v kategorii JPO III/1. Co to pro zajištění chodu jednotky znamená?

  1. Minimální početní stav jednotky je 12 členů.
  2. Při vyhlášení poplachu musí jednotka zabezpečit výjezd techniky a družstva o minimálním počtu čtyř hasičů.
  3. Výjezd jednotky musí být uskutečněn nejpozději do 10ti minut od vyhlášení poplachu.

Zřizovatelem jednotky je město Rájec-Jestřebí a celá činnost je organizována velitelem, kterého jmenuje starosta města. Členové zařazení v jednotce sboru dobrovolných hasičů vykonávají tuto činnost dobrovolně a bez nároku mzdu.