Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

Spolek SDH Rájec pořídil JMK v roce 2018 finančně podpořil částkou
37 tisíc Kč projektvybavení pro přípravu mladých hasičů

Rozšíření materiálně technické základny mladých hasičů  SDH Rájec

 dotačního programu JMK
„Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“

Cílem projektu bylo zajistit obnovu a rozšíření materiálně technického vybavení mladých hasičů a dorostu při SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rájec. Projekt byl realizován v druhé polovině roku 2018.

Díky poskytnuté dotaci se podařilo pořídit vybavení (přilby, kladinu, velký nůžkový stan) a zlepšit tak podmínky i bezpečnost pro realizaci hasičských sportů mladých hasičů (dětí a dorostu) a pořádání soutěží. Projekt splnil stanovený cíl, byl realizován v souladu se smluvními podmínkami, přispěl k  obnově a rozšíření materiálně technického vybavení a podmínek pro rozvoj požárních sportů mladých hasičů při SDH Rájec.