Kompletní přehled zásahů a činnosti jednotky za rok 2018

Statistika za rok 2018

V této době byla jednotka zařazena v kategorii JPO III/1.

 • Počet zásahů celkem: 57
 • Počet událostí – vyslání operačním střediskem: 40
  • požár – 14x
  • záchrana osob/zvířat – 7x
  • technická pomoc – 14x
  • dopravní nehoda – 1x
  • ostatní – 4x
 • Počet událostí typu – činnost jednotky: 17

POŽÁR – Výškové budovy

Blansko, ul. Bezručova

05.12.2018, 05:57 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru myčky v objektu SOŠ a SOU Blansko. Požár byl uhašen před příjezdem jednotek. Jednotka se proto po příjezdu na místo události a po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu.


POŽÁR – Lesní porost, tráva

Lhota Rapotina

30.11.2018, 16:13 hodin

Jednotky: stanice Blansko, stanice Boskovice, stanice Kunštát, SDH Boskovice, SDH Černá Hora,SDH Rájec, SDH Černá Hora, SDH Svitávka, SDH Doubravice nad Svitavou, SDH Bořitov, SDH Jabloňany, SDH Lhota Rapotina, SDH Újezd u Boskovic

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu a hrabanky v nepřístupném terénu. Vyhlášen II. stupeň požárního polachu. Na místě jsme spolupracovali při vytváření dopravního vedení dálkové dopravy vody.


OSTATNÍ – Planý poplach

Rájec-Jestřebí – Jestřebí

30.11.2018, 10:21 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec, SDH Jestřebí, SDH Bořitov

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu. Jednalo se o ohlášené pálení.


OSTATNÍ – Planý poplach

Blansko, ul. Mlýnská

28.11.2018, 09:29 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k signalizaci elektronické požární signalizace (EPS). Požár nebyl potvzen a jednotka se vrátila zpět na základnu.


Záchrana osob/zvířat – AED

Černá Hora, ul. Na Ulici

21.11.2018, 21:30 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k resuscitaci pacienta.


POŽÁR – Nízké budovy (PC)

Rájec-Jestřebí – Jestřebí, ul. 9. května

17.11.2018, 12:34 hodin

Jednotky: SDH Jestřebí, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru elektroinstalace. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí, ul. V Úzkých

03.11.2018, 13:06 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Kuničky

29.10.2018, 23:07 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění stromů spadených přes komunikaci. Komunikace v době příjezdu neprůjezdná, k odstranění byla použita motorová řetězová pila.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Fugnerova

29.10.2018, 23:07 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zajistila na žádost starostky města požární dozor na kulturně-společenské akci.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Kuničky

24.10.2018, 06:46 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k odsranění stromu spadeného přes komunikaci. Po příjezdu na místo události byl strom již částečně odstraněn a komunikace průjezdná. Jednotka provedla odstranění kmene zasahujícího do vozovky a úklid komunikace.


Záchrana osob/zvířat – AED

Doubravice nad Svitavou, ul. Klemov

06.10.2018, 05:56 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k resuscitaci pacienta.


DOPRAVNÍ NEHODA – Úklid vozovky

Černá Hora

01.10.2018, 03:13 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec, SDH Bořitov, SDH Lysice

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1Z)

Popis: Jednotka byla vyslána k úklidu vozovky po dopravní nehodě nákladního automobilu převážející palubky. Na místě jednotka spolupracovala při překládce nákladu a zabezpečila uzávěru komunikace.


Záchrana osob/zvířat – AED

Kuničky

28.09.2018, 23:03 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k resuscitaci pacienta.


TECHNICKÁ POMOC – Ostatní pomoc

Blansko, ul. Údolní

24.09.2018, 10:12 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k prověření požáru – signalizace požárního hlášiče v bytu. Požár nebyl průzkumem potvrzen a jednotky se vrátily zpět na základny.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí – Jestřebí

19.09.2018, 06:30 hodin

Jednotky: SDH Jestřebí, SDH Doubravice nad Svitavou, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotky postupně zabezpečovaly požární dozor na místě požáru stohu slámy (kontrolované dohoření).


POŽÁR – Odpad

Rájec-Jestřebí, Jestřebí

18.09.2018, 23:24 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru stohu slámy. Po dohodě s velitelem zásahu se nechal stoh kontrolovaně dohořet. Jednotka na místě ponechána k zajištění dohledu nad místem požáru, druhý den ráno v 06:30 hodin byl zásah ukončen.


POŽÁR – Nízké budovy

Petrovice (okr. Blansko)

14.09.2018, 08:10 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Petrovice, SDH Rájec, SDH Sloup

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru střechy rodinného domu po úderu blesku. Jednotka na místě prováděla rozebírání a následné dohašování konstrukcí.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. V Úvoze

31.08.2018, 17:00 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci obtížného hmyzu u vchodu do ordinace.


POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Blansko, ul. Na Brankách

29.08.2018, 04:04 hodin

Jednotky: stanice Blansko, stanice Lidická, SDH Černá Hora, SDH Rájec, SDH Jedovnice, SDH Lipůvka, SDH Klepačov, SDH Bořitov, SDH Doubravice nad Svitavou, KŘ HZS JmK, ŠVZ Brno

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru výrobní haly. Vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Jednotka na místě spolupracovala při likvidaci požáru, prováděla dohašovací práce a zajistila odvětrání výrobních hal.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí – Karolín

24.08.2018, 12:41 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


OSTATNÍ – Planý poplach

Blansko – Hořice

20.08.2018, 15:14 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec, SDH Vranov, SDH Lipůvka

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu, průzkumem nebyl požár nalezen. Jednalo se o planý poplach.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

20.08.2018, 09:21 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

17.08.2018, 15:18 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Blanenská

17.08.2018, 11:44 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění větve bránící bezpečnému průjezdu. Za pomocí motorové pily byla větev odstraněna a vozovka zprůjezdněna.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

13.08.2018, 13:59 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí, ul. V Úzkých

12.08.2018, 17:29 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

10.08.2018, 12:19 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Jurkova

09.08.2018, 17:11 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění stromu

Rájec-Jestřebí, Rájec

08.08.2018, 18:17 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k odstranění stromu bránící průjezdu komunikací. Za použití motorové pily byl strom z komunikace odstraněn, vozovka odklizena a zprůjezdněna.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

08.08.2018, 09:47 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


POŽÁR – Výškové budovy (TC)

Blansko, Češkovice

07.08.2018, 13:57 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru v klubovně ubytovacího zařízení. Jednalo se o taktické cvičení jednotek. Na místě jsme spolupracovali při evakuaci ubytovaných a poskytování první pomoci.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

06.08.2018, 08:03 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí – Jestřebí, ul. Lesní

04.08.2018, 08:32 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

03.08.2018, 08:54 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

01.08.2018, 12:45 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


POŽÁR – Polní porost

Kuničky

30.07.2018, 13:12 hodin

Jednotky: stanice Blansko, stanice Boskovice, SDH Černá Hora, SDH Rájec, SDH Bořitov

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru pole. Jednotka po příjezdu a provedeném průzkumu zahájila hasební práce pomoci 1 C proudi a vysokotlaku.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

29.07.2018, 19:42 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


POŽÁR – Průmyslové a zemědělské objekty, sklady

Blansko, ul. Pražská

25.07.2018, 07:18 hodin

Jednotky: stanice Blansko, stanice Boskovice, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru pole. Jednotka po příjezdu a provedeném průzkumu zahájila hasební práce pomoci 1 C proudi a vysokotlaku.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

21.07.2018, 18:28 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí, Rájec, ul. 9. května

17.07.2018, 19:21 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Karolín

07.07.2018, 10:30 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala dovoz vody do vodojemu.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Blanenská

30.06.2018, 18:42 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka zabezpečovala požární dozor na kulturně-společenské akci.


OSTATNÍ – Planý poplach

Blansko, ul. Lesní

16.06.2018, 13:02 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru odpadu. Požár nebyl nalezen, jednalo se o planý poplach.


POŽÁR – Výškové budovy

Blansko, ul. Pekařská

27.05.2018, 10:50 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru myčky v bytovém domě. Jednotka byla ponecháná jako záloha na místě události, následně pomohla s úklidem hadicového vedení.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění nebezpečných stavů

Blansko, ul. Horní Palava

07.05.2018, 07:08 hodin

Jednotky: stanice Blansko, stanice Boskovice, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k zakouřené kuchyni v restauraci. Jednalo se o spálené potriny, jednotka se po odvětrání objektu vrátila zpět. na základnu.


TECHNICKÁ POMOC – Likvidace obtížného hmyzu

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul.V Úzkých

02.05.2018, 17:16 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k likvidaci hnízda s obtížným hmyzem.


POŽÁR – Výškové budovy (TC)

Rájec-Jestřebí, ul. Blanenská

17.04.2018, 10:03 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec, SDH Doubravice nad Svitavou

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru depozitáře státního zámku. Jednalo se o taktické cvičení jednotek. Na místě jednotka dle plánu spolupracovala při vytváření útočného vedení, hasební práce a prováděla záchranu osoby.


Záchrana osob/zvířat – AED

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Havlíčkova

11.04.2018, 20:01 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k resuscitaci osoby.


POŽÁR – Výškové budovy

Blansko, ul. Dvorská

09.04.2018, 12:09 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru v bytě. Jednalo se o drobné zahoření plastů na balkoně. Jednotka byla ponechána na místě jako záloha pro případ potřeby.


POŽÁR – Lesní porost

Rájec-Jestřebí, ul. Blanenská

08.04.2018, 14:43 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Černá Hora, SDH Rájec, SDH Spešov

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu v nepřítupném terénu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky malého rozsahu. Jednotka na místě provedla rozhrabání požářiště a jeho prolití vodou.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí – Rájec, ul. Jurkova

20.03.2018, 18:44 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka provedla pročištění kanalizace.


TECHNICKÁ POMOC – Činnost jednotky

Rájec-Jestřebí, Rájec

18.03.2018, 08:10 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka provedla kácení nebezpečných dřevin.


TECHNICKÁ POMOC – Odstranění nebezpečných stavů

Rájec-Jestřebí, ul. Blanenská

09.03.2018, 13:57 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru plachtového kamionu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o přehřáté brzdy.


Záchrana osob/zvířat – AED

Černá Hora, ul. Strmá

05.03.2018, 15:25 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla povolána k resuscitaci osoby.


POŽÁR – Nízké budovy

Rájec-Jestřebí – Jestřebí, ul. 9. května

15.01.2018, 18:43 hodin

Jednotky: stanice Blansko, SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru v komíně rodinného domu. Po příjezdu jednotka provedla hašení za pomocí přenosného hasícího přístroje a zajistila vymetení komínu.


Záchrana osob/zvířat – AED

Černá Hora, ul. Brněnská

09.01.2018, 15:16 hodin

Jednotky: SDH Rájec

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R), TA (TA-L1R)

Popis: Jednotka byla povolána k resuscitaci osoby.