Nadační příspěvek od Nadace AGROFERT v roce 2019

Nadační příspěvek od Nadace AGROFERT v roce 2019

Výše daru v Kč: 50.000,- Kč

Celé číslo darovací smlouvy: 164/2018

Vývoj projektu:
Cílem projektu bylo zajistit další rozvoj činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rájec zkvalitněním materiálně technického vybavení formou pořízení techniky – přívěsného vozíku v hodnotě 118 tis. Kč. Projekt byl realizován v měsících leden až březen 2019.

Čtěte více