Odborná příprava

Abychom mohli naši pomoc poskytovat na té co možná nejlepší úrovni, pak je nutné se věnovat i tzv. odborné přípravě. Každoročně stanovuje generální ředitelství hasičů témata, které je nutné právě v této odborné přípravě proškolit.

Každý hasič musí v průběhu roku absolvovat nejméně 40 hodin odborné přípravy (školení, výcvik, kurzy).

Další odborná příprava je pak stanovená právními předpisy a povinnosti, které jsou uděleny v souvislosti se zařazením v jednotce SDH:

  • nositelé dýchací techniky musí dýchací přístroj použít nejméně 1x za 3 měsíce,
  • strojníci a řidiči musí absolvovat každý měsíc kondiční jízdy,
  • obsluhovatelé motorové pily absolvovat nejméně 5 hodin praktického výcviku s pilou.

Za provádění odborné přípravy zodpovídá u jednotky SDH vždy velitel, který předkládá plán odborné přípravy jednotky zřizovateli, příp. Hasičskému záchrannému sboru kraje.


Dokumenty ke stažení