První století sboru

Na začátku roku 1990 odstoupil s funkce předsedy ZO Rudolf Písařík. Sbor do nových voleb řídil místopředseda Hepp Josef. V měsíci září byla provedena venkovní omítka budovy požární zbrojnice.

V roce 1991 bylo provedeno dokončení venkovních obkladů. 13. prosince výbor rozhodl uspořádat zabijačku. Suroviny s této akce byly použity na občerstvení při výroční členské schůzi.

V roce 1992 došlo k celkové výměně členských průkazů. Byl přijat nový zákon, základní organizace ČSPO se přejmenovali na starý název, Sbor Dobrovolných Hasičů, z předsedy se stal opět starosta. Výbor sboru rozhodl, že prodá traktor s vlekem, který sbor vlastnil.

24 dubna 1993 sbor byl povolán k požáru lesa u Karolína. Sbor vyjel v počtu 12 členů.

V roce 1995 uspořádal Rájecký sbor oslavy na počest stého výročí založení svého sboru. 12. srpna v 19 hodin se konala slavnostní valná hromada v zasedačce městského úřadu. Byla podána zpráva o činnosti sboru za 100 let. Dále byly uděleny medaile všem zasloužilým členům. 18. 8. se uskutečnila taneční zábava. 14 srpna pak proběhly ukázky staré i moderní požární techniky na hřišti za sokolovnou. 12 června se sbor účastnil zásahu při požáru v Karolíně. 8-10 července 1997 se sbor účastnil velice aktivně při pomoci v Rájci během záplav, které postihly naše město. 31. října bylo do našeho sboru převedeno starší auto a to LIAZ CAS-25. Toto auto bylo zakoupeno městským úřadem od Rájecké pily. Tímto vozidlem se velice zlepšila vybavenost našeho sboru, dále se zlepšila úroveň naší práce při zásazích. 21. listopadu 1998 se požární jednotka účastnila při požáru dílny, stolárny v ulici Horní.