POŽÁR – Nízké budovy (18/2022)

Dolní Lhota

Jednotka byla vyslána k požáru nízké budovy. Prováděli jsme průzkum budovy, hasební práce, násilné vniknutí do uzamčených prostor a odvětrávání budovy přirozeně i pomoci přetlakového ventilátoru. Následně vyklízení požářiště a prolévání vyneseného materiálu vodou. Jednotka po celou dobu zásahu, pracovala uvnitř budovy v dýchacích přístrojích.

Čtěte více