POŽÁR – Nízké budovy (03/2020)

Rájec – Jestřebí, Komenského

Jednotka byla vyslána k požáru komínu v rodinném domě. Průzkumem byl zjištěn požár sazí. Provedli jsme vybrání žhavého paliva z kotle a hašení komínu pomocí práškového přenosného hasicího přístroje. Následně jednota provedla pročištění komínu pomocí kominického náčiní. Při zásahu byla použita dýchací technika v prostoru kotelny. Po předání místa zásahu majiteli objektu jsme byly odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.

Čtěte více