POŽÁR – Lesní porost (15/2022)

Sloup

Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu v rámci 2. stupně poplachu, postupně vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Prováděli jsme nataření dopravního a útočného vedení v těžkém, nepřístupném terénu. Po zachycení fronty požáru jsme prováděli dohašení ohnisek a chlazení požářiště, dokud nebyla provedena likvidace požáru.

Čtěte více