POŽÁR – Nízké budovy (11/2022)

Blansko, Sloupečník

25.2.2022, 17:25 hodin

Jednotky: PS Blansko, SDH Rájec, SDH Černá Hora

Technika: 1V (CAS 20/4900/50 – S2R)

Popis: Jednotka byla vyslána k požáru nízké budovy. Prováděli jsme průzkum střechy kůlny, hašení a chlazení objektu. Následně se provádělo vyklizení dřevníku a chlazení vynášeného dřeva.