POŽÁR – Nízké budovy (18/2022)

Dolní Lhota

Jednotka byla vyslána k požáru nízké budovy. Prováděli jsme průzkum budovy, hasební práce, násilné vniknutí do uzamčených prostor a odvětrávání budovy přirozeně i pomoci přetlakového ventilátoru. Následně vyklízení požářiště a prolévání vyneseného materiálu vodou. Jednotka po celou dobu zásahu, pracovala uvnitř budovy v dýchacích přístrojích.

Čtěte více

POŽÁR – Lesní porost (15/2022)

Sloup

Jednotka byla vyslána k požáru lesního porostu v rámci 2. stupně poplachu, postupně vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Prováděli jsme nataření dopravního a útočného vedení v těžkém, nepřístupném terénu. Po zachycení fronty požáru jsme prováděli dohašení ohnisek a chlazení požářiště, dokud nebyla provedena likvidace požáru.

Čtěte více